Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 93

  Strama åt det ekonomiska biståndet

  Av patrickangelin den 23 januari, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som syftar till att strama åt det ekonomiska biståndet genom att göra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd mer tydligt och detaljerat. Motionären hämtar exempel från andra kommuner som i sina riktlinjer tydligt skriver vad skälig levnadsnivå innebär och när och hur ekonomiskt bistånd ska betalas ut.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Vi måste ha mer politisk styrning över det ekonomiska biståndet. Socialtjänstlagen är en ramlag och hur den tolkas är ett kommunalt ansvar. Här måste förtroendevalda kunna påverka mer. Det kan vi göra genom att förtydliga riktlinjerna för ekonomiskt bistånd, så att det inte finns utrymme att göra en alltför generös tolkning vid beviljande av ekonomiskt bistånd. 

  förtydligande av en skälig levnadsnivå

 • Lisbeth Persson-Ekström

  Nolltolerans mot vandalisering av kyrkogårdar

  Av patrickangelin den 22 januari, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) och Lisbeth Persson Ekström (SD) har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige där motionärerna föreslår flera åtgärder för att motverka vandaliseringen av kyrkogårdarna i Malmö.

  Åtgärderna som motionärerna föreslår är följande:

  • Användning av drönare för att bekämpa gravplundring.
  • Dialog med civilsamhället som syftar till att motverka gravplundring.
  • Bedriva kameraövervakning på utsatta platser i kyrkogårdar.
  • Svenska kyrkan i Malmö ska erbjuda stöd till malmöbor som behöver polisanmäla brott mot griftefrid.
  • Föra dialog med Polismyndigheten och Malmö stad om hur man kan kraftsamla för att hindra vandalisering av kyrkogårdar.
  • Upprätta en plan för att motverka gravplundring.
  • Utreda hur vandalisering av kyrkogårdar kan kartläggas.
  • Ta fram en lämplig tid på dygnet då ingångar till kyrkogårdar kan stängas och låsas.

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för SD i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

  Vi sverigedemokrater har gång på gång klarlagt för de andra nomineringsgrupperna att något måste göras åt den otrygghet som råder på Malmös kyrkogårdar. Trots att vandalisering och stöld sker systematisk så har absolut ingenting gjorts. Det är respektlöst. Kyrkan tar inte sitt ansvar som huvudman för begravningsverksamheten. Nu tar vi vårt ansvar som förtroendevalda och lägger fram dessa förslag, varav många är självklara och borde genomförts för länge sedan.

  motion_motverka_vandalisering_av_kyrkogårdar

 • Ilvars Hansson

  Etablera parkeringsgator med laddinfrastruktur för elbilar

  Av patrickangelin den 22 januari, 2020
  0

  Ilvars Hansson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som ämnar att ge tekniska nämnden i uppdrag att identifiera gator som kan ändras om till parkeringsgator med laddinfrastruktur.

  Motionären menar att åtgärder måste tas för att den som bor inne och omkring stadscentrum och vill skaffa en miljövänlig elbil, ska kunna göra detta.

  Frågor om motionen ställs till motionären:

  Ilvars Hansson

  073-5307004

  Ilvars.hansson@malmo.se

  Motion om s.k. parkeringsgator med laddinfrastruktur

 • 16__

  Skolk ska inte leda till höjt ekonomiskt bistånd

  Av patrickangelin den 20 januari, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man uppmanar socialtjänsten att betona föräldraansvaret och föräldrarnas försörjningsskyldighet i sina styrdokument om ekonomiskt bistånd.

  Sverigedemokraterna lyfter upp exempel från andra kommuner som har en starkare betoning på föräldraansvar och föräldrarnas försörjningsskyldighet i sina riktlinjer till ekonomiskt bistånd. Sverigedemokraterna menar att ett stärkt föräldraansvar behövs för att undvika att skolk i gymnasieskolan belönas med höjt ekonomiskt bistånd, vilket förekommer i Malmö

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

  Vi lämnar in en motion där vi kräver förtydliganden i riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Det behövs för att undvika situationer där socialtjänsten belönar föräldrarnas passivitet genom höjt ekonomiskt bistånd. Låter man sitt barn skolka är det andra insatser som behövs än höjt ekonomiskt bistånd. Detta måste framgå tydligt i riktlinjerna till ekonomiskt bistånd.

  motion_till_kommunfullmäktige betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd

 • 05

  Kommunstyrelsen 15 januari: Tiggeriförbud, World Pride, klimatnödläge

  Av patrickangelin den 15 januari, 2020
  0

  På kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari behandlades Sverigedemokraternas motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö. Ett medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge behandlades. Kommunstyrelsen beslutade även om att upprätta en ny projektorganisation för World Pride.

  Sverigedemokraternas motion om att införa tiggerifria zoner avslogs av kommunstyrelsens. Bortsett från Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsatte sig även Centerpartiet och Moderaterna tiggerifria zoner i Malmö. Beslutet fastställs i kommunfullmäktige 6 februari.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi förstår att det här är ett stort problem i Malmö. Det organiserade tiggeriet är utbrett i hela Malmö. Det handlar om ren affärsverksamhet där utsatta människor exploateras av kriminella. Detta ska inte vara ett inslag i Malmös stadsbild. Tyvärr är vi sverigedemokrater det enda partiet i Malmö som vill se ett slut på det organiserade tiggeriet. 

  Kommunstyrelsen yttrade sig om ett malmöinitiativ och ett medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge. På grund av ett tillägg som Socialdemokraterna hade gjort om att ”kommunstyrelsen konstaterar klimatnödläge” yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget till yttrande.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi hade inget emot stadskontorets ursprungliga förslag som beskriver varför vi inte kan utlysa klimatnödläge. Sedan har Socialdemokraterna lagt till en mening om att Malmö stad ska ”konstatera” klimatnödläge. Med tanke på att klimatnödläge har definierats på så många olika sätt vill vi veta vad det innebär för kommunen att ”konstatera” klimatnödläge. Vi tar miljö- och klimatpolitiken på allvar och vägrar skriva in lockrop i kommunala handlingar för att gå aktivister till mötes. 

  Kommunstyrelsen biföll även förslaget om att godkänna en förnyad projektorganisation för World Pride och Eurogames 2021. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Beslutet fastställs i kommunfullmäktige 6 februari.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Enligt preliminära prognoser kommer World Pride och Eurogames kosta Malmö stad 32 miljoner kr under åren 2020 och 2021. Större delen av denna kostnad är ofinansierat vilket innebär att pengarna måste tas från skola, vård och omsorg och socialtjänst. Framöver måste Malmö stad fokusera på att finansiera välfärden och då finns det inte utrymme för att kommunen ska bekosta mångmiljonsarrangemang av denna sort.