Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Debatt: Bilbränderna i Malmö är ett politiskt misslyckande

  Av pontus.andersson den 18 augusti, 2016
  0

  Många Malmöbor är med rätta både förbannande och oroliga över alla de bilbränder som inträffat under sommaren i Malmö. Ett hundratal bilar har brunnit i Malmö sedan juni månad. Det kan i samanhanget tyckas som en klen tröst att det totalt sätt inte inträffade fler bilbränder i Malmö under 2015 än vad som var fallet under rekordåret 2009. Tittar vi på statistiken ser det ut så här, att under de senaste två veckorna har trettio bilar satts i brand i Rosengård. En ökning jämfört med samma period 2012 till 2015. Fem områden sticker ut Herrgården, Kroksbäck, Lindängen, Oxievång och Örtagården. Polisens anmälningsstatistik visar också att bilbränderna minskat sedan rekordåret 2009 då 628 fordon brann i Malmö. I fjol var antalet bilbränder nere i 316. Vad totalsumman blir för 2016 är i nuläget oklart, dock ser det ut som att den positiva trenden är bruten och nu ökar antalet bilbränder i Malmö.

  2013 publicerades en studie som granskade anlagda bränder i Malmö. I den konstaterades att spänning, uppmärksamhet och gemenskap var viktiga förklaringar till för varför unga anlägger bränder. Att tända eld kan vara ett sätt att bryta tristessen, till exempel genom att provocera fram konflikter med polis och räddningstjänst, menade forskarna.

  Socialdemokraternas och Miljöpartiets politiska misslyckande är enligt oss Sverigedemokrater huvudandledningen till bilbränderna. I det socialistiska Malmö visar Arbetsförmedlingens senaste rapport att Malmös arbetslöshet är högst i Sverige, dubbelt så hög som i landet i stort. Sysselsättningsgraden har sjunkit till 65 procent, långt under rikssnittet på 78 procent. Malmö präglas av sprängdåd och uppgörelser mellan kriminella gäng och allt fler Malmöbor radikaliseras och attraheras av en växande religiös våldsbejakande extremism.

  Andra politiska misslyckanden är att vart femte barn i Malmö lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Därigenom riskera många ungdomar in i det bidragsberoende som deras föräldrar fastnat i. Socialdemokraternas generösa och kravlösa bidragslinje innebär att var tionde Malmöbo är fast i bidragsberoende. Segregationen som utanförskapet för med sig skapar parallella samhällen där de som lever i utanförskap långsamt förlorar förtroendet för samhället och allt fler lär sig att det lönar sig mer med brott och bidrag än arbete och anpassning till det svenska samhället och dess normer. Trots alla 100-tals miljoner som under åren har satsas i Malmös många problemområden, befinner vi oss i samma situation som får 10-år sedan.

  Sverigedemokraterna har nationellt sedan fler år tillbaka presenterat en rad olika förslag som är nödvändiga för Malmö, tyvärr har ingen lyssnat.

  Det behövs fler motiverade och välutbildade poliser, så att både det förebyggande arbetet och människors trygghet i vardagen kan stärkas. En viktig åtgärd är att den alltför politiserade Rikspolischefen Dan Eliasson avgår. Vidare behöver straffen skärpas för den som begår brott mot blåljuspersonal. Vi vill också införa en särskild lagstiftning mot organiserad kriminalitet. I USA finns en lagstiftning som går under beteckningen Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Det var med hjälp av denna lagstiftning som den dåvarande åklagaren i New York, Rudy Giuliani, lyckades få ledarna för de kriminella nätverken i staden fällda för att ha använt kriminella organisationer för att begå en lång rad olika brott. Detta behövs i dagens Malmö.

  Lokalt i Malmö har vi Sverigedemokrater lagt förslag om att installera fler övervakningskameror, inrätta mobila polisstationer i utsatta områden och anställa kommunala ordningsvakter som bistår Polisen med trygghetsskapande åtgärder. Vi vill också förändra den nuvarande passiva inställningen som både Polisen och Socialdemokraterna/Miljöpartiet förespråkar mot kriminella element i Malmö. Vi ska givetvis aldrig låta dessa personer diktera hur lag och ordning upprätthålls i samhället. Det är inte Polisen eller hårdare krav från samhället som är problemet. Att bränna bilar och kasta sten mot myndigheterna som förevändning för att man inte vill följa lagar och regler, anpassa sig till samhället, studera eller göra sig anställningsbar är givetvis inte godtagbart.

   

  Magnus Olsson, kommunalråd SD Malmö

  IMG_1226

 • Sverigedemokraterna kommenterar bilbränderna i Malmö

  Av pontus.andersson den 12 augusti, 2016
  0

  Idag intervjuades vårt kommunalråd Magnus Olsson av SD Malmös politiska sekreterare Pontus Andersson med anledning av den senaste tidens bilbränder. Intervjun kan du se via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=pwoZyoOaYBQ

  11407129_977957062229247_8229437127169080301_n

 • Debattartikel i Skånskan: Massarbetslösheten måste bekämpas

  Av pontus.andersson den 18 juli, 2016
  0

  Malmö är som bekant en stad med många problem. Malmö är en fattig stad, en stad med stora sociala problem, utanförskap, grov kriminalitet och en hög arbetslöshet. Jag kan fortsätta att nämna problem efter problem men detta är inget nytt för oss Malmöbor. Grundproblematiken är också lika glasklar och det är den oansvariga migrations och integrationspolitik som samtliga regeringar oavsett partibeteckning har bedrivit sedan 1990-talet.

  Malmös skattekraft som var nästan 120 procent av riksgenomsnittet i början av 1970-talet ligger idag på 85 procent. Arbetslösheten i Malmö är 14 % vilket är dubbelt så hög som i riket. Sysselsättningsgraden har sjunkit till 65 procent och är långt under rikssnittet på 78 procent. Redan före höstens flyktingkris tog det åtta år innan ens hälften av nya flyktingar var sysselsatta. Eleverna i Malmös skolor presterar sämre – hela 22 procent av barnen lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet mot 14 procent i hela landet. Var tionde familj behöver socialbidrag. Nästan en fjärdedel av budgeten på 20 miljarder kommer från skatteutjämning (4,5) miljarder och då ingår inte övriga bidrag och riktade satsningar från staten. Dessa siffor är direkt pinsamma för Malmö och de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

  Vi Sverigedemokrater har sedan 2002, när vi valdes in i Malmö kommunfullmäktige, gång på gång varnat för att de styrande partierna styr ut Malmö på allt djupare vatten.

  Vad behövs då göras? Det kanske allra viktigaste för Malmö är att den förändring vi nu ser på riksplanet, kopplat till migrationspolitiken fortsätter att utvecklas och att fler av våra Sverigedemokratiska förslag blir realitet. Sverige och Malmöbehöver en invandringspaus och att fler människor återvänder till sina hemländer. Framförallt gäller det personer som får avslag på sin asylansökan, ensamkommande ungdomar som i sin asylansökan har ljugit om sin ålder och de personer som befinner sig illegalt i Sverige och Malmö.

  Malmö är i stort behov av fler företag som erbjuder produktionsarbeten som inte kräver högre utbildning. Anledningen till detta, är på grund av den låga utbildningsgrad som präglar alltför många av Malmös invandrare och då framför allt personer från mellanöstern och Afrika.

  Malmö stad kan inte vara fin i kanten och säga nej till den typen av arbetstillfällen. Självklart ska vi fortsatt stödja de många framgångsrika företagen inom IT-branschen, medicinteknik och besöksnäringen. Malmö stad måste också förändra sin inställning till privata initiativ och näringslivet. Det håller inte att ensidigt verka för fler kommunala verksamheter och behålla nuvarande snåriga regler för privata näringsidkare som vill etablera sig i Malmö.

  Färre policydokument, mindre byråkrati och mer förståelse för de behov som finns minskar inte bara kostnader utan påskyndar även besluten, vilket kommer att främja arbetsmarknaden positivt. Sverige är ett produktionsland och Malmö har en lång historia som industristad. För varje produktionsjobb som skapas så tillkommer ytterligare 0,5 arbetstillfällen inom tjänstesektorn, jobb som ofta kommer ifråga för personer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden.

  Det finns mer att göra inom skolans verksamheter och kommunala arbetsmarknadsåtgärder för att göra Malmöbornaanställningsbara. Fler studievägledare behövs för att lotsa våra ungdomar rätt och då framför allt till de branscher, där det idag råder brist på personal och arbetare. Vi Sverigedemokrater vill också se satsningar serviceassistenter och ta fram arbetsbeskrivningar för enklare arbetsuppgifter inom vård och omsorg och skolan. Givetvis skall dessa satsningar ske i samklang med det privata näringslivet, arbetsförmedlingen och fackförbunden.

  De arbetsuppgifter som vi vill skapa ska inte konkurrera ut personer som till exempel lärare och undersköterskor, som har många års utbildning och erfarenhet. Kraven på de personer som aktuella för den här typen av satsningar, ska givetvis vara att de är motiverade och har goda kunskaper i svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Vi Sverigedemokrater är ärliga med att våra förslag och satsningar inte löser alla problem i Malmö, men det är i alla fall en bra början för att bekämpa massarbetslösheten.

   

  Magnus Olsson (SD)

  Debattartikeln publicerades i Skånska dagbladet den 18:e juni 2016.

  Skärmavbild 2016-04-15 kl. 10.07.40

 • Kommunalråd Magnus Olsson (SD) intervjuas i Sydsvenskan

  Av pontus.andersson den 2 juli, 2016
  0

  http://www.sydsvenskan.se/2016-07-02/malmo-vill-fa-makt-over-statlig-jobbmiljard 

  Tidigare i veckan intervjuades SD Malmös kommunalråd Magnus Olsson i Sydsvenskan och detta i samband med tidningens reportageserie om det fattiga Malmö.

  SD vill använda det kommunala bostadsbolaget MKB för att avskräcka flyktingar från att söka sig till Malmö. Partiet föreslår hårdare krav på inkomst för att få hyreskontrakt.

  – Tanken är att göra Malmö mindre attraktivt för personer som går på socialbidrag eller är nyanlända, säger kommunalrådet Magnus Olsson.

  Han ser en tydlig förklaring till Malmös höga arbetslöshet: Den som han kallar det oansvariga invandringspolitik som alla andra partier förespråkade fram till flyktingkrisen i höstas.

  – Det är den enskilt största orsaken till Malmös problem.

  Efter regeringens flyktingpolitiska åtstramning har de som söker asyl i Sverige minskat från 10 500 på en vecka i november till 500 i veckan nu i juni.

  – Det är fortfarande för höga nivåer, säger Magnus Olsson, som klargör att SD vill ha fler och permanenta åtstramningar.

  Malmös långsiktiga problem är de svaga skolresultaten. I dag går mest pengar till de skolor där eleverna har sämst förutsättningar. Men SD vill ge mindre pengar till de skolor där resultaten är sämst.

  – Det är orimligt att de som betalar mycket i skatt hela tiden ska skicka in mer pengar till problemområdena, säger Olsson.

  – Vi förstår att det behövs en större satsning i de områden där det råder utanförskap. Men skillnaden är för stor i dag. Det är inte rättvist mot de områden där eleverna presterar bra.

  SD vill också slopa den skattefinansierade modersmålsundervisningen. Skolforskning visar att modersmålet är viktigt för att klara grundskolan. Men det avfärdar Magnus Olsson:

  – I Danmark har man en helt annan debatt där man inte ser samma fördelar.

  För att minska arbetslösheten vill SD se en mer välkommande inställning till det privata näringslivet och fler enkla produktionsjobb. För att fler unga ska söka gymnasieutbildningar som är inriktade mot bristyrken vill partiet stärka studie och yrkesvägledningen. Partiet vill också avveckla arbetsmarknadssatsningen Jobb Malmö och lägga pengarna på svenska för invandrare (sfi) och samhällsintroduktion, berättar Magnus Olsson. SD:s motstånd mot flyktingmottagande handlar inte bara om jobb och ekonomi. Partiet har en nationalistisk ideologi och anser att invandrarna hotar den svenska identiteten. Särskilt islam är enligt SD svårförenlig med svenskhet.

  – Det är viktigt att stå upp för våra svenska värderingar, säger Magnus Olsson.

  I Malmö är var tredje invånare född i ett annat land, många är muslimer.

  – Det märks i stadsbilden genom butiksskyltar, språk och olika typer av religiösa symboler som slöja eller heltäckande burka. När jag ser det känner jag oro för att vi dras isär. Att Malmö blir ännu mer uppdelat.

  Vad är oroande?

  – Personer som kommer från utomeuropeiska länder, exempelvis i Mellanöstern, har många gånger svårare att bli en del av samhället och ta till sig våra svenska värderingar. Man kanske har lägre utbildning och en annan syn på demokrati och kvinnor.

  Om dem du syftar på har välbetalda jobb och hög utbildning, är det i så fall ett problem?

  – Vi hade ändå haft uppfattningen att de traditionellt svenska värderingarna och kulturen ska gälla.

  Enligt SD bör de som inte vill eller försöker bli en del av majoriteten lämna landet. Därför föreslås ett återvändarcentrum i Malmö.

  – Människor som levt många år i utanförskap, som inte känner sig hemma i Sverige, som inte behärskar språket känner kanske att det är bättre att återvända till hemlandet. Vi vill underlätta för de här personerna.

  – ”Vår tanke är att göra Malmö mindre attraktivt för personer som går på socialbidrag eller människor som är nyanlända”, säger SD-kommunalrådet Magnus Olsson.

  Sverigedemokraterna är positiva till att Sydsvenskan gav oss möjligheten till att framföra våra ståndpunkter och politik för ett bättre Malmö.

  Bara ett förtydligande gällande modersmålet, vi vill inte slopa modersmålsundervisningen. Dock anser vi att det är upp till dessa ungdomars föräldrar att betala för modersmålsundervisningen. Inom grundskolan är det lagstiftat men inte inom förskolan.

 • Intervju med Magnus Olsson på Stadshuset i Malmö

  Av pontus.andersson den 1 juli, 2016
  0

  Idag intervjuades vårt kommunalråd Magnus Olsson av SD Malmös politiska sekreterare Pontus Andersson. Intervjun kan du se via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=v3siJoBjm7c 

  Vi vill samtidigt passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar!

  11407129_977957062229247_8229437127169080301_n