Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Nämndinitiativ angående framtagande av riktlinjer för Malmös gymnasieskolors hantering av covid-19

  Av patrickangelin den 14 september, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har föreslagit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar fram riktlinjer för Malmös gymnasieskolors hantering av covid-19. Detta mot bakgrund av att S:t Petri skola som enda gymnasieskola har bestämt att återgå till fjärrundervisning.

  Beslutet om fjärrundervisning är inte oproblematiskt. Gymnasieelever från S:t Petri skolan har öppet visat sitt missnöje emot beslutet genom bland annat instagram-kontot ”stoppadistans” och genom en namninsamling med nästan 300 namnunderskrifter.

  Varannan vecka kommer gymnasieeleverna att behöva transportera tungt skolmaterial som täcker minst 9 ämnen. Beslutet om fjärrundervisning påverkar även gymnasielärarnas situation då de på kort tid tvingas anpassa lektionsplaneringar och undervisning. Vidare omfattas inte idrott, laborationer, vissa individuella val och de flesta språken av beslutet om fjärrundervisning. Detta skapar oregelbundet i gymnasieelevernas scheman som leder till att onödigt mycket tid nyttjas till att transportera sig från och till skolan.

  Nämndinitiativtagaren Oliver Limachi (SD) menar att hanteringen av covid-19, när det gäller gymnasieundervisningen i Malmö, inte bör åligga en enskild gymnasieskola utan bör åligga kommunen genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

  Oliver Limachi (SD), ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kommenterar:

  Det är viktigt att nämnden tar ett helhetsgrepp kring hanteringen av covid-19 i gymnasieskolorna. Huvudmannen måste ta på sig ett större ansvar när en pandemi har drabbat oss. Vi politiker kan inte vara passiva och låta rektorer ensamma bära ansvaret för hur covid-19 ska hanteras i Malmös gymnasieskolor.

 • 05

  Kommunstyrelsen 9 september: SD säger nej till bilfientlig parkeringspolicy

  Av patrickangelin den 9 september, 2020
  0

  På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på en ny parkeringspolicy för Malmö stad. Skolnämnderna har uppfattat att förslagets konsekvenser blir att kostnaden för parkering kommer ligga på fastighetsägaren, vilket skolnämnderna i vissa fall är. Detta kommer ta resurser från barn- och skolpengen.

  Flera remissinstanser har påpekat att det är svårt att fullt ut bedöma konsekvenserna av den nya parkeringspolicyn. De ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägare, hyresgäster och verksamhetsutövare framgår inte av förslaget.

  En ny mekanism i parkeringspolicyn är mobilitetsköp vilket innebär att fastighetsägaren ska avtala med Malmö stad om att avsätta medel för varje bilplats som inte kan tillhandahållas. Malmö stad ska använda pengarna som kommer in genom mobilitetsköp för att minska bilparkeringsbehovet på den aktuella fastigheten. Hur detta ska ske och vad Malmö stad ska göra med pengarna framgår inte av förslaget.

  Beslutet om att anta parkeringspolicyn tas på kommunfullmäktige.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

  Det finns mycket som är otydligt i det här dokumentet men den röda tråden är att minska antalet bilister i Malmö genom att göra vardagen svårare för bilister. Vi sverigedemokrater menar att bilen används idag av många löntagare och en stad som vill attrahera fler löntagare och arbetsgivare måste också vara anpassad till bilister. 

 • 93

  Enkel fråga angående antisemitiska manifestationer i Malmö

  Av patrickangelin den 2 september, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige, där han undrar om kommunalrådet med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter, Ewa Bertz (L), kommer verka för att de återkommande antisemitiska manifestationerna i Malmö upphör.

  Frågeställaren refererar till en film som nyligen spridits i sociala medier där upploppsmakare i Malmö skriker antisemitiska slagord på arabiska. Filmen har uppmärksammats av polisen.

  Frågeställaren nämner också Malmö stads strävan att få förintelsemuseet placerad i Malmö, och hur detta rimmar med de återkommande antisemitiska manifestationerna som äger rum i Malmö.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Det är märkligt att styret i Malmö så gärna vill ha Sveriges museum om Förintelsen placerad i Malmö, men fortfarande har inte gjort nog så dessa fruktansvärda antisemitiska manifestationer upphör. Det är uppenbart att mer måste göras.

  enkel_fråga_angående_antisemtiska_manifestationer_i_Malmö

 • 93

  Interpellation om Malmö stads klimatnödläge

  Av patrickangelin den 1 september, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige med fem skarpa frågor om vad det egentligen innebär att Malmö stad konstaterade att det råder klimatnödläge:

  • Vad innebär det rent konkret för Malmö stad att kommunstyrelsen konstaterar att det råder klimatnödläge?
  • Vad innebär det för Malmö stads ekonomi att kommunstyrelsen konstaterar att det råder klimatnödläge?
  • Vilka förvaltningar berörs av att kommunstyrelsen konstaterar att det råder klimatnödläge?
  • Vad är det som har genomförts som inte skulle ha genomförts utan kommunstyrelsens beslut om att konstatera klimatnödläge?
  • Hur definierar Malmö stad klimatnödläge?

  I interpellationen som lämnades in skriver interpellanten att Malmö stads konstaterande om att det råder klimatnödläge inte har inneburit något för förvaltningarnas verksamhet.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Här har Malmö stads kommunstyrelse tagit ett beslut som inte betyder ett smack om en fråga som är viktig för hela planeten. Jag vill gärna höra från de ansvariga politikerna vad detta ”klimatnödläge” egentligen innebär. Av det vi fått fram hittills verkar det som att Socialdemokraterna och Liberalerna tagit detta beslut bara för att kunna nämna ordet ”klimatnödläge” i ett pressmeddelande. Det är oseriöst. Malmöborna förväntar sig mer från sina representanter. 

  Interpellation_angående_kommunstyrelsens_beslut_att_konstatera_att_klimatnödläge_råder

 • Rickard Åhman-Persson

  SD underkänner utredning om avveckling av Burlövs brandstation

  Av patrickangelin den 31 augusti, 2020
  0

  Sverigedemokraterna yrkade idag avslag på att godkänna en utredning om konsekvenserna av en avveckling av brandstationen i Burlöv. Utredningen behandlades på Räddningstjänsten Syds direktions sammanträde.

  Sverigedemokraterna uppfattade att konsekvensanalysen av avvecklingen av Burlövs brandstation förminskade nackdelarna med att lägga ner Burlövs brandstation.

  I tidigare underlag hade det lyfts fram att en nedläggning av Burlövs brandstation var en kortsiktig besparing men långsiktigt tvivelaktigt eftersom Burlöv är expansivt med storstadsbebyggelse och utbyggnad av fyra spår. Detta stod inte med i den utredning som behandlades idag.

  Sverigedemokraterna var redan från början emot en utredning där utgångspunkten var att avveckla Burlövs brandstation.

  I sin reservation till Räddningstjänsten Syds direktion skriver Sverigedemokraterna att följande aspekter saknades i rapporten:

  • De långsiktiga konsekvenserna av en nedläggning.
  • Fördjupning i hur tryggheten i Burlöv påverkas av en nedläggning av brandstationen.
  • Mer om den ökade belastningen på andra brandstationer när man lägger ner Burlövs brandstation.
  • De politiska konsekvenserna för Räddningstjänsten Syd av att man lägger ner Burlövs brandstation.
  • Mer om hur brandstationen bidrar till samhället i Burlöv.

  Rickard Åhman-Persson (SD), ledamot i Räddningstjänsten Syds direktion, kommenterar:

  Den rapport vi fick idag liknar mer en opinionstext som argumenterar för nedläggningen av Burlövs brandstation. Medlemskommunerna har inte kommit överens om hur hög medlemsavgiften ska vara och redan är Socialdemokraterna igång och lägger ner brandstationer. Det är oansvarigt att lägga ner brandstationen i Burlöv när befolkningen i Burlöv ökar. Sverigedemokraterna kommer fortsätta arbeta för att burlövsborna ska behålla sin brandstation. När befolkningen ökar behöver man bygga ut räddningstjänsten, inte montera ner den.

  Räddningstjänsten_Syd_2020_08_28_Reservation_Godkänna_utredningen_konsekvenser_av_en_avveckling_av_brandstationen_i_Burlöv