Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Debatt Sydsvenskan: Lägg nya förvaret för personer som ska utvisas i Malmö

  Av pontus.andersson den 27 juni, 2018
  0

  Under de senaste veckorna har det uppmärksammats att flera kommuner i sydvästra Skåne har svarat nekande på Migrationsverkets förfrågan om det där finns lämplig fastighet för ett nytt förvar av personer som skall utvisas från Sverige. SD Malmö anser att Malmö stad ska ta eget initiativ och kontakta Migrationsverket eftersom den mest lämpliga kommunplaceringen för ett förvar är just Malmö.

  Förvarsverksamhet har redan funnits och var för två år sedan planerad för i Malmö. Fram till i början av år 2004 låg en förvarsenhet i Sege park och under år 2016 var den före detta kriminalvårdsanstalten på Kirseberg påtänkt för ombyggnad till förvar. Vi föreslår att Malmö kommun snabbutreder var det i utkanten av Malmö finns lämpliga fastigheter för att inrätta den här typen av verksamhet.
  Att Malmö kommun är den bästa och logiska lokaliseringen beror på följande faktorer: Här finns den största enheten inom gränspolisverksamheten i södra Sverige. Det är gränspolisen som handlägger det övervägande flertalet förvarsärenden. De flesta som tas i förvar har påträffats vid inresan via Öresundsbron eller vid illegal vistelse i Malmö. Förmodligen finns i Malmö det största antalet personer som vistas illegalt i södra Sverige. Verkställigheterna sker i majoriteten av ärendena med bil över Öresundsbron och avresa från Copenhagen Airport. Även kostnadsskäl i övrigt talar för Malmö. När Malmöbaserade offentliga biträden samt utredare från Polisen och Migrationsverket behöver åka till förvaret tar det i anspråk kort arbetstid och transportkostnaderna minimeras.
  Sammantaget bör den lämpligaste placeringen vara nära brofästet på Lernacken. Om dessutom ett poliskontor byggs där eller i närheten minimeras rymningsrisken från förvaret. Anledningen till att Polisen bör ta över bevakningen är Migrationsverkets oförmåga att ge personalen rimliga arbetsförhållanden, att klimatet har hårdnat på förvaren och de återkommande rymningarna. Detta visar tydligt att Migrationsverket inte är kapabelt att ha ansvar för denna tvångsåtgärd.

  Magnus Olsson (SD)

   

  Debattartikeln publicerades i Sydsvenskan den 27 juni 2018

 • Följ dagens kommunfullmäktige live!

  Av pontus.andersson den 19 juni, 2018
  0

  Via denna länk kan du följa dagens kommunfullmäktigesammanträde samt ta del av handlingar.

 • PM: SD säger nej till ny parkeringspolicy och mobilitetsnorm för Malmö

  Av pontus.andersson den 18 juni, 2018
  0

  2018-06-18
  För mer information kontakta: Stefan Plath (SD) 0767-82 77 81

  PM: SD säger nej till ny parkeringspolicy och mobilitetsnorm för Malmö

  På dagens sammanträde med Tekniska nämnden valde Sverigedemokraternas representanter att reservera sig emot förslaget till ny parkeringspolicy för Malmö.Sverigedemokraterna menar att bilen är och även i framtiden kommer vara en viktig del av många människors liv och kan därför inte ställa upp på ständiga försämringar för stadens bilister. Därför säger vi också nej till den föreslagna mobilitetsnormen.

  Malmö ska vara en stad för alla typer av trafikslag, både för fotgängare, cyklister, bilister eller de som åker kollektivt. Malmö stad måste dock arbeta betydligt mer med morötter än med piskan. Vi ska skapa en trafiksituation där människor gladeligen gör ett aktivt val att ta cykeln eller bussen, inte en situation där människor blir så pass frustrerade över trafiksituationen att de känner sig tvungna att göra detsamma.

   

  Stefan Plath (SD) kommenterar:

  ”Den styrande minoriteten verkar inte förstå att bilen är en viktig del för många människors vardag. Genom att gång efter gång försämra för stadens bilister skapar de en mer oattraktiv stad för de människor som varje dag behöver ta sig till och från sina jobb. Malmö behöver en politik där fler med arbete väljer att bo i staden, inte färre.”

  ”Om Sverigedemokraterna får inflytande i Malmö efter valet i september kommer en av våra första åtgärder vara att riva upp den föreslagna parkerings- och mobilitetsnormen.”

  stefan.plath@sverigedemokraterna.se