Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Enkel fråga angående Malmö stads samverkan med Malmös Unga Muslimer

  Av nimagholam den 9 januari, 2019
  0

  För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour 072-391 75 93

  Enkel fråga angående Malmö stads samverkan med Malmös Unga Muslimer

  Den 4 december 2018 så höll Malmös Unga Muslimer (MUM) ett ”opinionscafé” i Tegelhuset Bricks, en lokal/mötesplats som tillhör Malmö stad. Man kunde även läsa om detta arrangemang på Tegelhusets officiella Facebook-konto. Under 2018 har MUM flera gånger arrangerat liknande ”opinionscaféer”.

  Malmös Unga Muslimer är en del av organisationen Sveriges Unga Muslimer. I en rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) publicerat på sin hemsida så presenterar man följande slutsatser om Sveriges Unga Muslimer:

  • Inom Sveriges unga muslimers organisation har det under senare år funnits flera överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön och andra antidemokratiska islamistiska miljöer, framförallt genom en del av SUM:s bidragsberättigade lokalföreningar. Sympatisörer och aktivister för extremistiska rörelser har och har haft ledande positioner i några föreningar.

  • Såväl SUM:s centralorganisation som olika medlemsföreningar har regelbundet de senaste åren bjudit in externa föreläsare och samarbetspartners vars ståndpunkter går på tvärs med kraven på demokratins idéer. Flera av dem har varit återkommande som föreläsare eller samarbetspartner.

  • Sveriges unga muslimer har formella samarbeten med organisationer och personer som har nära kopplingar till Muslimska brödraskapet.

  I rapporten nämns det också att Malmös Unga Muslimer har bjudit in Ahmad Al Mofty, en imam som uttryckt misogyna åsikter, och Adnan Abou Chakra, som har nära kontakter med och sympatier för Hamas och Islamiska Jihad. Baserat på denna rapport har MUCF dragit in statsbidragen till Sveriges Unga Muslimer.

  Då det finns underlag för att Malmös Unga Muslimer är en organisation som sprider extremism, kommer kommunalrådet Frida Trollmyr föreslå fritidsnämnden att sluta stödja och möjliggöra denna organisations verksamhet?

  Nima Gholam Ali Pour (SD)

   

  Den enkla frågan kan laddas ner här: Enkel fråga angående Malmö stads samverkan med Malmös unga muslimer

   

 • God Jul önskar SD Malmö

  Av nimagholam den 21 december, 2018
  0

 • Kommunstyrelsesammanträde

  Av nimagholam den 19 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande vid kommunstyrelsesammanträdet den 19 december.

  Förändrad organisation för kommunalråd och politiska sekreterare

 • Kommunstyrelsesammanträde

  Av nimagholam den 19 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna lämnade in två reservationer vid kommunstyrelsesammanträdet den 13 december.

  Revidering av förslag till budget 2019 med plan för åren 2020-2021

  Ändring av kommunens arvodesregler

 • Motion om upplåtelse av Malmö pastorats kyrkor

  Av nimagholam den 13 december, 2018
  0

  För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour (SD) 072-391 75 93

   

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige. Motionen vill att kyrkofullmäktige ska besluta:

  Att ge Kyrkorådet i uppdrag att upprätta rutiner och riktlinjer avseende upplåtelse av pastoratets egendom.

   

  Att vid upplåtelse av pastoratets egendom så ska det finnas en ansökan från den som vill nyttja egendomen och ett skriftligt beslut från pastoratet om upplåtelse.

   

  Att pågående upplåtelser redogörs för Kyrkorådet på regelbunden basis.

   

  Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  – Det har inte funnits tydliga besked om hur kyrkorummen lånas ut i Malmö pastorat. Det är inte heller tydligt vem som bär ansvaret vid upplåtelse eller om någon överhuvudtaget bär ett ansvar. Med dessa tre förslag vill vi lägga grunden till att förebygga olämpliga upplåtelser av kyrkorum.

  Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om upplåtelse av pastoratets kyrkor