Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Förstärk Malmös krisorganisation

  Av patrickangelin den 31 mars, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunstyrelsen ska utreda ett möjligt samarbete mellan FRG, frivilliga försvarsorganisationer och Malmö stad.

  FRG är en frivillig resurs som stödjer och förstärker kommuners krishantering. Sverigedemokraterna menar att en FRG och de frivilliga försvarsorganisationerna kan vara avgörande på hur hårt en händelse påfrestar Malmös krishantering och beredskap.

  Ett avtal med både frivilliga försvarsorganisationer och en FRG är inte bara en avlastning, utan ett komplement och förstärkning med det som behövs när krisen eller den extraordinära händelsen uppstår.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Vi har en hel del organisationer med kompetens inom krisberedskap. I Stockholm och Göteborg använder man sig av denna kompetens medan i Malmö så finns inte detta samarbete. Det är viktigt att även Malmö börjar uppmärksamma denna kompetens, nu när vi håller på att bygga upp en krisberedskap. 

  Motion om FFO – FRG i Malmö

 • 05

  Mer stöd till Malmös lokala näringsliv

  Av patrickangelin den 31 mars, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där Sverigedemokraterna föreslår att en värdecheck på 500 kr ska tilldelas till varje medarbetare i Malmö stad. Värdechecken ska användas för att kunna handla för hos ett företag med sitt säte i Malmö stad. Tanken är att ökad konsumtion ska fungera som ett stöd för näringslivet under Corona-krisen.

  Sverigedemokraterna vill att detta förslag ska snabbutredas för att ta reda på om förslaget är juridiskt gångbart och hur det bäst kan genomföras för att stärka småföretagens ekonomi.

  I nämndsinitiativet skriver Magnus Olsson (SD) att det är viktigt att vardagskonsumtionen fortsätter, självklart med stor respekt för Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och att det finns en konsumtion som kan hålla besöksnäringen och restauranger under armarna medan Corona-krisen pågår.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Från kommunens håll måste mer göras. Konsumtionen måste upp igen. Det viktigaste nu är att rädda så många liv som möjligt men samtidigt se till att det finns ett lokalt näringsliv kvar efter Corona-krisen. Om staden kan öka efterfrågan borde vi göra det.

  Nämndinitiativ angående värdecheck för att öka konsumtionen under Corona-krisen olsson

 • Stefan Plath

  Omedelbara insatser för att hjälpa näringslivet

  Av patrickangelin den 24 mars, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till tekniska nämnden där man föreslår åtgärder som skulle kunna öka affärs- och restaurangverksamheternas intäkter. Förslaget läggs fram på grund av den kris som affärs- och restaurangverksamheterna i Malmö genomgår på grund av Corona-viruset.

  På grund av ändrade regler för servering utomhus har en del restauranger fått avslag på sina ansökningar om att ha trädäck på gångbanorna framför sina restauranger. Sverigedemokraterna föreslår att fastighets- och gatukontoret temporärt upphäver de regler som lett fram till att trädäck med tillhörande uteserveringar inte längre tillåts på vissa platser.

  Samtal med affärsidkare på bland annat Limhamn visar på att deras omsättning har sjunkit på grund av nuvarande parkeringsavgifter. Sverigedemokraterna föreslår att fastighets- och gatukontoret tillfälligt inför parkeringsskiva utanför samtliga Malmös butiker där det anses vara möjligt.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

  Nu i Corona-tider måste alla aktörer göra allt de kan för att rädda Malmös näringsidkare från konkurs. Våra förslag kan erbjuda en mindre lättnad från den ekonomiska press som affärs- och restaurangverksamheten utsätts för.

  Initiativärende avseende insatser för affärsverksamheter

 • Ilvars Hansson

  Hjälp äldre att undvika smittas av covid-19

  Av patrickangelin den 23 mars, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till hälsa- vård- och omsorgsnämnden där man föreslår att förvaltningen ska snabbutreda om det är möjligt att inleda ett samarbete med affärsinnehavare i Malmö, med syftet att möjliggöra att äldre Malmöbor ska kunna beställa hem dagligvaror av affärerna.

  Inspiration till nämndinitiativet hämtas från Sölvesborgs kommun där kommunen har gått ut med information om att äldre nu har möjligheten att beställa hem varor av affärerna i kommunen. Det gäller dagligvaror som de äldre kan få plockat och hemkört till sig. De äldre betalar endast för själva varorna och varken för plockning eller hemkörning, som sköts av kommunen, gratis.

  Ilvars Hansson (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, kommenterar:

  Om det är möjligt för kommunen att göra denna insats och skydda de äldre från detta virus så är det en självklarhet att vi ska sätta igång och göra detta så fort som möjligt.

  Initiativärende HVON 20200322 Nämndinitiativ om samarbete för äldres väl

 • Stefan Plath

  Familjeanpassa Bulltofta rekreationsområde

  Av patrickangelin den 23 mars, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till tekniska nämnden där man föreslår att fastighets- och gatukontoret ska utreda möjligheten till en lekplats på Bulltofta rekreationsområde samt även utreda möjligheten till fler fasta grillplatser på Bulltofta rekreationsområde.

  Sverigedemokraternas ledamöter i tekniska nämnden menar att till skillnad från Bokskogen så saknas det en samlingsplats för de yngre barnen på Bulltofta rekreationsområde. Ledamöterna lyfter även upp att på grund av att det inte finns nog med fasta grillplatser på Bulltofta rekreationsområde så grillar vissa besökare på marken eller på andra mindre väl valda platser.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

  Sverigedemokraterna är ett familjevänligt parti och vi vill att Malmö blir en mer familjevänlig stad. För detta krävs det bland annat rekreationsområden som är anpassade till barn och där omgivningen ger en känsla av trygghet. 

  initiativärende bulltofta