Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Följ dagens kommunfullmäktige live!

  Av pontus.andersson den 23 februari, 2017
  0

  Via denna länk kan du följa dagens kommunfullmäktige live!

 • Debatt: Myndigheter måste agera mot oseriösa aktörer på marknaden

  Av pontus.andersson den 21 februari, 2017
  0

  Under ett besök i Malmö påtalade inrikesminister Anders Ygeman (S) vikten av att inte bidra till att göda den organiserade brottsligheten. Som exempel nämndes bland att köpa sprit i matbutiker eller att klippa håret för 50 kronor. Alla är nog rörande överens om att alkohol endast ska köpas på verksamheter som har tillstånd att sälja. Däremot är det betydligt svårare för den normala konsumenten att avgöra var man kan klippa håret utan att för den sakens skull göda den organiserade brottsligheten.

  Anders Ygeman har som minister krav på att hålla sig saklig, så man får förutsätta att det är sant att man genom att klippa sig för 50 kronor i Malmö bidrar till den organiserade brottsligheten. Vad man däremot borde kunna kräva av Anders Ygeman är att han ser till att myndigheterna agerar mot oseriösa verksamheter.

  I Malmö är det vanligt med låga priser jämfört med övriga landet. Det beror på många olika saker och inte minst är det ofta kopplat till alla de integrationsprojekt som kommunen, regionen och regeringen ger pengar till. Dessa pressar ner priserna och slår ut seriösa företag som inte kan konkurrera på lika villkor. Som konsument är det inte alltid lätt att veta varför något har ett lågt pris i Malmö. Det kan bero på att det är en tillfällig kampanj, att det får stöd som ett integrationsprojekt eller om det är en oseriös verksamhet. Nu pekar inrikesminister Anders Ygeman ut frisörsalonger som klipper för 50 kronor, som oseriös verksamheter som göder organiserad brottslighet. Längs en och samma gata i Malmö ligger inte mindre än fem salonger som alla har klippning från 50 kronor.

  Vi sverigedemokrater anser att myndigheterna måste agera mot oseriösa aktörer på marknaden, då det minst sagt är svårt för en enskild konsument att kontrollera hur ett företag finansierar sitt låga pris till slutkunden. Om möjligt blir det ännu svårare när flera företag har samma pris till kunden. Salongerna på en särskild gata i Malmö har funnits i många år, därför blir det märkligt att ingen myndighet ingriper om dessa stödjer organiserad brottslighet. Om det varit frågan om en tillfällig eller nystartad verksamhet kan man ha visst överseende med att myndigheterna inte agerat, men knappast när de har verkat på samma område i flera år.

   

  Mikael Eskilandersson (SD)
  Riksdagsledamot och talesperson familjerätt

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd i Malmö

   

  Debattartikeln publicerades i Kvällsposten 2017-02-21

 • Kommunstyrelsesammanträde

  Av pontus.andersson den 15 februari, 2017
  0

  Den 1 februari var det dags för årets andra kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättaren Rickard Åhman-Persson. Jörgen Grubb missade tyvärr mötet på grund av ett annat uppdrag. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 6 reservationer och 6 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

  Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 Reservation Ansökan om utökad investeringsram 2016 för servicenämnden

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 Reservation Nämndsbudget 2017 finansiering

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 Reservation Objektsgodkännande för investering i ombyggnation av kv. Garaget 1

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 Reservation Objektsgodkännande Priorn Dp 5423

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 Reservation Omfördelning av investeringsrambudget 2017

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 Reservation Snabbare omval och förstärkt skyff för valhemligheten

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 SY Granskning av styrning och uppföljning av investeringar tekniska nämnden

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 SY Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 SY Ny organisation i Malmö stad – organisationsöversyn

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 SY Remiss – Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 SY Remiss från Justitiedepartementet – Tidsbegränsade upphållstillstånd

  Kommunstyrelsen 2017-02-01 SY Äskande av medel till fortsatt drift av konceptet Merservice under januari-april

 • Sverigedemokraternas förslag för ett tryggare Malmö

  Av pontus.andersson den 13 februari, 2017
  0

  Sverigedemokraternas förslag för ett tryggare Malmö

  Det är sedan länge känt att Socialdemokraternas försök att göra Malmö till en tryggare stad helt har misslyckats. De har själva styrt kommunen under allt för lång tid och det finns egentligen ingen annan att skylla på än Socialdemokraterna, för hur situationen i Malmö ser ut.

  Sverigedemokraterna hade en förhoppning att Alliansen under sin tid vid makten skulle ta itu med de viktiga trygghetsfrågor som behöver förändras från statligt håll. Tyvärr var detta en förhoppning utan resultat. Sverigedemokraterna i Malmö presenterar därför idag en lista på de förslag för tryggheten vi avser göra på riksnivå och på kommunal nivå den dagen vi får makten i Sverige och Malmö.

   

  Riksfrågor:

  • 5000 fler poliser.
  • Fler civilanställda inom polisen.
  • Fler synliga poliser.
  • Höjda löner och förbättrad arbetssituation för polisanställda.
  • Byta ut Dan Eliasson mot en person med erfarenhet av polisyrket.
  • Kraftfulla åtgärder mot yrkeskriminella.
  • Lättare att beslagta tillgångar hos gängkriminella.
  • Utvisa kriminella utlänningar.
  • Lagstiftning mot det organiserade tiggeriet.
  • Permanenta ID-kontroller och gränskontroller.
  • Samarbete inom Norden för stärkt gränsskydd.
  • Kraftigt höjda minimistraff.
  • Införa ett riktigt livstidsstraff utan möjlighet att släppas.
  • Ta bort straffrabatten.
  • Avskaffa 2/3 frigivningen.
  • Sänkt straffmyndighetsålder till 13 år.
  • Möjlighet att vittna anonymt.
  • Vapenklassa granater.
  • Döm medbrottslingar hårdare.
  • Obligatorisk fotboja när tungt kriminella släpps.
  • Låt tullinspektörer bära vapen.

   

  Kommunala frågor:

  • Anställda kommunala ordningsvakter.
  • Kraftsamla mot våldsbejakande extremism.
  • Satsningar mot hedersvåld.
  • Utökat stöd till brottsoffer.
  • Kommunal satsning med statliga myndigheter mot det svarta Malmö.
  • Stopp av mottagandet av nyanlända till staden.
  • Satsning för en tryggare skolmiljö.
  • Utökad kameraövervakning i brottsutsatta områden.
  • Fler skyddade boenden för hotade personer.
  • Satsning mot droger och missbruk.
  • Stoppa tiggeriet.
  • Inrätta ett lokalt trygghetsråd.
  • Införa mobila polisstationer.
  • Informationskampanj mot sexuellt våld.
  • Inrätta ett kommunalt civilkuragepris.

 • SD: 30 förslag mot brottsligheten

  Av pontus.andersson den 13 februari, 2017
  0

  Malmö har varit hårt drabbat av mord och grova våldsdåd under de senaste månaderna. Inrikesminister Anders Ygeman träffar inom kort Malmöskommunstyrelse och ledamöter från Sveriges riksdag på Malmö högskola och detta med anledning av den senaste våldsvågen.

  Under mötet med ministern kommer vi Sverigedemokrater att presentera 30 olika förslag för bekämpa brottsligheten i Malmö. Alla partier i Malmöskommunstyrelse är överens om att den rådande situation i Malmö sedan länge har passerat rimlighetens gränser. Vi politiker måste självklart ta vårt ansvar för att trycka tillbaka kriminaliteten och de personer som förstör vårt Malmö. Jag skulle också vilja se att Malmöborna själva tar sitt medborgerliga och demokratiska ansvar och visar sitt missnöje med situationen i Malmö. Alltifrån demonstrationer utanför stadshuset, skriva insändare och debattartiklar till att medborgarna gör sin plikt och samarbetar med samhället och polisen. Polisen och politikerna kan inte själva lösa Malmös problem. Vi får aldrig glömma att medborgarna har makten att påverka men var finns viljan?

  En het potatis i debatten är att utlandsfödda och invandrare i andra generationen är överrepresenterade i vissa brott, men det är så här verkligheten ser ut. Lika tydligt är det att ingen vinner på att det pekas finger mot utlandsfödda och vi får inte heller glömma att den stora majoriteten av utlandsfödda inte begår brott i Malmö. Men problematiken får inte sopas under mattan. Det krävs också en annan politik i Malmö med ett tydligt syfte att styra bidragstagare mot jobb och bort från utanförskap.

  Sverigedemokraterna Malmö kommer på måndag att lämna över en lunta med förslag till minister Anders Ygeman (S) På riksplanet förslår vi:

  ❑ 5 000 fler poliser. ❑ Fler civilanställda inom polisen. ❑ Fler synliga poliser. ❑ Höjda löner och förbättrad arbetssituation för polisanställda. ❑ Byta ut Dan Eliasson mot en person med erfarenhet av polisyrket. ❑ Lättare att beslagta tillgångar hos gängkriminella. ❑ Utvisa kriminella utlänningar. ❑ Lagstiftning mot det organiserade tiggeriet. ❑ Samarbete inom Norden för stärkt gränsskydd. ❑ Kraftigt höjda minimistraff. ❑ Ta bort straffrabatten. ❑ Möjlighet att vittna anonymt.

  Lokalt i Malmöföreslår vi:

  ❑ Anställda kommunala ordningsvakter. ❑ Kraftsamla mot våldsbejakande extremism. ❑ Utökat stöd till brottsoffer. ❑ Kommunal satsning med statliga myndigheter mot det ”svarta” Malmö. ❑ Paus av mottagandet av nyanlända till staden. ❑ Satsning för en tryggare skolmiljö. ❑ Utökad kameraövervakning i brottsutsatta områden. ❑ Fler skyddade boenden för hotade personer.

  Vi Sverigedemokrater är övertygade om att våra förslag kan göra nytta på riktigt. För Malmös del och med tanke på de önskemål som polisen i Malmö tidigare lyft fram, är förslagen om möjligheten till att vittna anonymt, kameraövervakning, fler poliser, samarbete inom Norden för stärkt gränsskydd och kraftfulla åtgärder mot yrkeskriminella, de absoluta och nödvändiga grundbultarna för ett tryggt Malmö. Fler poliser kan inte vaskas fram i en handvändning och därför måste mer resurser till polisen också innebära höjda löner och förbättrad arbetssituation för polisanställda ligga mycket högt på dagordningen för inrikesminister Anders Ygeman (S).

  Magnus Olsson kommunalråd SD Malmö

  Artikeln publicerades i Skånska dagbladet den 13 februari 2016.

  IMG_1226