Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 18 september, 2017
  0

  Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad

  Diskussionen om tiggeri har under den senaste mandatperioden återkommande varit en aktuell fråga i den politiska debatten i Malmö. Sverigedemokraterna har hela tiden varit tydliga med vår utgångspunkt i frågan – tiggeriet måste bort från Malmös gator.

  I augusti 2017 beslutade kommunstyrelsen i Vellinge att införa ett tiggeriförbud på specifika platser i kommunen. Förslaget innebär att kommunen kan avvisa tiggande personer från affärers ingångar samt andra verksamheter på fem platser i kommunen.

  Tiggeriförbudet i Vellinge är inom ramen för SKL:s rekommendation och sker med stöd av kommunens lokala ordningsföreskrifter, som möjliggör lokala begränsningar för att be om pengar för privata ändamål.

  Malmö stads lokala ordningsstadga innehåller, precis som i Vellinges, begränsningar av insamling av pengar.

  I 12 § i Malmös lokala ordningsstadga kan man läsa följande:

  
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.”


  I 24 § i Malmös lokala ordningsstadga så kan man läsa följande:

  ”För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.”

  Enligt ordningslagen behövs inte tillstånd för användning av offentlig plats ”om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd”. Då tiggarna ”jobbar” på dessa platser och använder samma platser ständigt så är användningen därmed inte i obetydlig omfattning.

  2011 var Sala den första kommunen i landet som införde förbud mot tiggeri på allmän plats. Detta satte länsstyrelsen sedan stopp för, eftersom ett förbud inte ansågs förenligt med ordningslagen. I Vellinge är den politiska majoriteten därför inställd på att begränsa förbudet till några få utvalda områden.

  Även jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit fram till att det troligen är möjligt att införa begränsat tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna.

  ”Framförallt torde det finnas en möjlighet att förbjuda tiggeri på livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior där ett stort antal personer passerar eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik”, skriver SKL i en nyligen författad promemoria till stöd för kommuner som funderar kring de här frågorna.

  Sett till dessa likheter med situationen i Vellinge är det enligt Sverigedemokraterna tydligt att även Malmö stad ska kunna agera på samma sätt som Vellinge kommun.

  Om Sverigedemokraternas förslag vinner gehör i Malmö Kommunfullmäktige och därefter stoppas av länsstyrelsen, är det Sverigedemokraternas uppfattning att Malmö stad precis som Vellinge kommun ska gå vidare till domstol.

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att i enlighet med Sverigedemokraternas intentioner ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och med stöd av Malmö stads ordningsstadga, verka för att införa ”tiggerifria” zoner i Malmö.

    

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

 • Debatt: Det är dags för ett nationellt tiggeriförbud

  Av pontus.andersson den 18 september, 2017
  0

  Det utbredda tiggeriet är ett störande inslag i stadsbilden och skapar ofta sanitära problem. Polisen har vid flera tillfällen vittnat om att det till största delen är organiserat.

  Det innebär både att människor far illa, samt att det ofta är kopplat till ligor som ägnar sig åt olika former av brottslighet. Även byggandet av illegala kåkstäder, med massiv nedskräpning som följd, är ett växande problem.

  Det här är en fråga som varit uppe för omfattande debatt och diskussioner i flera år, men hittills har ingen regering varit i närheten av att hitta en lösning på problemet. Detta trots att en majoritet av svenska folket i en rad undersökningar visat stöd för ett tiggeriförbud.

  Bristen på åtgärder såhär långt beror inte på att det inte finns några lösningar, utan grundar sig snarare i att det saknas politisk vilja hos de övriga partierna.

  Nyligen gick dock Moderaterna ut med att de vill se ett nationellt förbud mot tiggeri, vilket är en positiv vändning efter att de i riksdagen röstade emot ett tiggeriförbud i våras när SD:s förslag i frågan behandlades.

  Sverigedemokraterna har i flera år förespråkat införandet av visumtvång och ett nationellt förbud mot tiggeri. Införs visumtvång mot de länder som EU-migranterna primärt kommer från kan vi få stopp på inresor där människor riskerar att utnyttjas eller frivilligt tjänar sitt uppehälle genom tiggeri.

  I de fall där den som har för avsikt att tigga redan befinner sig i landet, behöver rättsväsendet befogenheter att avlägsna och utvisa de som tigger.

  Det är inte rimligt att Sverige – som redan lägger enorma summor pengar och resurser på internationellt bistånd och flyktinghjälp – ska tvingas husera en allt större andel av EU:s tiggarskara.

  Vi måste i stället verka för att länderna tiggarna kommer från tar ansvar för sin egen befolkning.

   

  Adam Marttinen (SD)
  rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot

  Magnus Olsson (SD)
  kommunalråd i Malmö

  Debattartikeln publicerades i Kristianstadbladet den 18 september 2017

 • Kommunstyrelsesammanträde

  Av pontus.andersson den 15 september, 2017
  0

  Den 13 september var det dags för årets åttonde kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 9 reservationer och 4 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

  Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

  Kommunstyrelsen 2017-03-19 Reservation Nyplacerade i familjehem

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Budgetskrivelse 2018, förvaltning 102 – kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Objektsgodkännande nybyggnation inom Djupadalsskolan

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Remiss från Finansdepartementet – Kvalitet i välfärden

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Remiss från Justitiedepartementet – Hyresgäster

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Remiss från Justitiedepartementet – Nya ungdomspåföljder

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Remiss från Socialdepartementet – Svensk social trygghet

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Remiss från Socialdepartementet Nationella kvalitetsplan för äldre

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Slutrapport sociala investeringsfonden – Lärande hela dagen

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 SY Betänkande om bättre skydd mot diskriminering

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 SY Implementeringsplan för näringslivsprogrammet

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 SY Remiss från Finansdepartementet – Delningsekonomi på användarnas villkor

  Kommunstyrelsen 2017-09-13 SY Sammanbrott i familjehem 2016

 • Debatt: Ska alla vara välkomna till kyrkan oavsett tro?

  Av pontus.andersson den 14 september, 2017
  0

  I vår debattartikel på Kvällsposten Debatt betonar vi i Sverigedemokraterna Malmö att vi söker dialog före konflikt inom kyrkopolitiken. Ändå så skriver Lennart Hallengren (S) i Malmö ett svar med konfrontativa och provokativa anklagelser som inte överhuvudtaget berättar för väljarna vad Socialdemokraterna vill i den lokala kyrkopolitiken.

  När det gäller Hallengrens anklagelser, är det inte bara vi som påstår att vänsterorienterade krafter vill göra kyrkan till en politisk plattform, utan även präster som Annika Borg har tillsammans med flera andra påpekat detta. Det är märkligt att Hallengren helt och hållet missat denna kritik, då det även tagits upp i SVT Agenda så sent som den 10 september. SD:s kritik mot politiseringen är inte riktad mot kyrkans anställda eller medlemmar utan att tankesmedjor som Dagens Seglora ges utrymme för att aktivt försöka påverka kyrkan i en riktning som vi menar saknar förankring bland medlemmarna.

  Att Hallengren även kritiserar oss för att vi erkänner Svenska kyrkan som först och främst en kristen gemenskap, är märkligt. Att det ska finnas dialog mellan religioner är en sak som vi stöder. Men det innebär inte att Svenska kyrkan upphör att vara en kristen gemenskap eller gör avkall från sina värden. Så som Hallengren beskriver sin kyrka är det svårt att veta om det är en kyrka eller en socialdemokratisk förening. Vad menar Hallengren med att alla är välkomna ”vilken tro du har eller inte har”? Går Socialdemokraterna till val på att muslimer ska rösta i nästa kyrkoval?

  Hallengren försöker betona att Svenska kyrkan redan når ut till många. Vi håller med, men vi menar att Svenska kyrkan i Malmö ska nå ut till ännu fler. Om det är så att Hallengren inte tror att verksamheten kan förbättras, är det konstigt att han ställer upp i kyrkovalet. Självklart finns det fler Malmöbor som vill och kan bli delaktiga i Svenska kyrkan. Vi sverigedemokrater vill verka för att det ska ske. Vad vill Hallengren?

  Vi tänker inte kommentera de etiketter som Hallengren sätter på vårt parti. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti och till skillnad från Socialdemokraterna, anser vi inte att vår ideologi ska påverka kyrkan överhuvudtaget. Kyrkan ska tjäna Kristus och ha en verksamhet förankrad bland sina medlemmar. Det är detta vi sverigedemokrater kommer verka för och vi hoppas på ett bättre tonläge från Socialdemokraterna, ett tonläge som speglar kristendomens kärleksbudskap.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd i Malmö

  Nima Gholam Ali Pour (SD)
  Kandidat till Malmö kyrkofullmäktige

  Debattartikeln publicerades den 13 september 2017 på Kvällspostens debattsida

 • Debatt: Låt kyrkan vara kyrka

  Av pontus.andersson den 11 september, 2017
  0

  Den 17 september är det kyrkoval. I Malmö är 134 000 Malmöbor medlemmar i Svenska kyrkan. 41 procent av Malmöborna berörs av kyrkovalet. Det är bland annat därför som kyrkovalet är ett prioriterat val för SD Malmö. Vi är inte beredda att överge en sådan viktig institution till krafter som försöker göra kyrkan till en plattform för sin egen politiska agenda. Vi menar att Svenska kyrkan ska stå upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Kyrkan ska få vara kyrka, helt enkelt.

  Svenska kyrkan är en av våra äldsta institutioner och kyrkan förvaltar därmed en stor del av vårt kulturarv. Därför är Svenska kyrkans roll som kulturbärare, relevant för alla som lever i Sverige i dag och som i framtiden ska leva i Sverige. Det finns mer kända kulturmonument som S:t Petri-kyrkan, som började byggas omkring år 1300. Det finns också mindre kända monument som förvaltas av kyrkan, till exempel Fosiestenen, Malmös enda kända runsten. Vi sverigedemokrater menar att det är viktigt att lyfta fram detta förvaltarskap av kulturmonument och den betydelse som det har för Malmöborna i allmänhet.

  SD står för en kyrka som välkomnar alla, precis som den kristna tron välkomnar alla som accepterar Jesus som sin frälsare. Det innebär att den kristna identiteten inom den Svenska kyrkan ska vara stark och att kyrkan bedriver mission för att sprida sitt budskap. Kyrkan ska vända sig till samhället och alla malmöbor, men den ska göra detta utan att ge avkall på sina egna värderingar, budskap och traditioner. Vi menar att kyrkan självklart ska vara en del av sin samtid men den får inte påverkas av sin samtid till den grad att den förlorar sin kristna identitet.

  Om Sverigedemokraterna får inflytande över Svenska kyrkans verksamhet, kommer Svenska kyrkans värdegrundsmässiga aktiviteter och samarbeten vara djupt förankrade bland dess medlemmar. SD är inte intresserade av att använda kyrkan för att föra ut något budskap. Kyrkan ska förmedla ett kristet budskap och kyrkans verksamhet ska ha sin utgångspunkt i detta kristna budskap, då det är den kristna värdegrunden som förenar medlemmarna i Svenska kyrkan.

  Malmö med sin geografiska sammansättning där stadens verksamhet många gånger delas upp i fem stadsområden och där det finns stadsdelar med en geografisk identitet, krävs en mer decentraliserad kyrka. För att Svenska kyrkan ska nå ut till hela Malmö krävs det småskalighet och närhet i kyrkans organisation. Vi vill skapa en organisation för Svenska kyrkan i Malmö, som ger största möjliga delaktighet och inflytande till församlingsmedlemmarna. Vi tror att en sådan lokal inriktning kommer göra Svenska kyrkan i Malmö mer dynamisk.

  Malmö är en stad med stora sociala utmaningar. Antalet pensionärer med en utsatt ekonomi växer lavinartat. Sedan Rädda Barnen 1991 började mäta barnfattigdomen så har Malmö haft den högsta barnfattigdomen i Sverige. Barnfattigdomen i staden har under 2000-talet varit cirka två och en halv gånger högre än genomsnittet i riket. Skjutningar, rån och andra avskyvärda brott skapar fler och fler brottsoffer samt anhöriga som behöver stöd. Vi sverigedemokrater anser att Svenska kyrkan ska ta på sig ett större ansvar för att tackla de sociala problemen i Malmö.

  Det ska självklart finnas åsiktsmångfald inom Svenska kyrkan. SD anammar det faktum att det är skillnad mellan politik och kyrkopolitik. Där det finns konflikt i politik ska det finnas dialog i kyrkopolitik. I kyrkovalet 2017 söker SD i Malmö ett mandat för att i dialog med de andra partierna och medlemmarna förvalta och stärka Svenska kyrkans Malmöpastorat.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd i Malmö

  Nima Gholam Ali Pour (SD)
  Kandidat till Malmö kyrkofullmäktige

  Debattartikeln publicerades i Kvällsposten 11 september 2017