Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Motion om ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor

  Av nimagholam den 22 januari, 2019
  0

  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

  Magnus Olsson, Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö stad, och Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige, har lämnat in en motion om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor.

  Motionen hänvisar till ett projekt i Skellefteå där Anderstorpsgymnasiet införde ansiktsigenkänning för att registrera elevers närvaro. Förslaget i motionen är att i enlighet med Sverigedemokraternas förslag ge kommunstyrelsen och grundskolenämnden i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och med projektet i Skellefteå som grund, ta fram ett förslag om att testa och utveckla ett liknande system med ansiktsigenkänning i skolmiljö på Malmös skolor.

  Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor

   

  Magnus Olsson, kommunalråd

   

   

  Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige

 • Enkel fråga angående Malmö stads samverkan med Malmös Unga Muslimer

  Av nimagholam den 9 januari, 2019
  0

  För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour 072-391 75 93

  Enkel fråga angående Malmö stads samverkan med Malmös Unga Muslimer

  Den 4 december 2018 så höll Malmös Unga Muslimer (MUM) ett ”opinionscafé” i Tegelhuset Bricks, en lokal/mötesplats som tillhör Malmö stad. Man kunde även läsa om detta arrangemang på Tegelhusets officiella Facebook-konto. Under 2018 har MUM flera gånger arrangerat liknande ”opinionscaféer”.

  Malmös Unga Muslimer är en del av organisationen Sveriges Unga Muslimer. I en rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) publicerat på sin hemsida så presenterar man följande slutsatser om Sveriges Unga Muslimer:

  • Inom Sveriges unga muslimers organisation har det under senare år funnits flera överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön och andra antidemokratiska islamistiska miljöer, framförallt genom en del av SUM:s bidragsberättigade lokalföreningar. Sympatisörer och aktivister för extremistiska rörelser har och har haft ledande positioner i några föreningar.

  • Såväl SUM:s centralorganisation som olika medlemsföreningar har regelbundet de senaste åren bjudit in externa föreläsare och samarbetspartners vars ståndpunkter går på tvärs med kraven på demokratins idéer. Flera av dem har varit återkommande som föreläsare eller samarbetspartner.

  • Sveriges unga muslimer har formella samarbeten med organisationer och personer som har nära kopplingar till Muslimska brödraskapet.

  I rapporten nämns det också att Malmös Unga Muslimer har bjudit in Ahmad Al Mofty, en imam som uttryckt misogyna åsikter, och Adnan Abou Chakra, som har nära kontakter med och sympatier för Hamas och Islamiska Jihad. Baserat på denna rapport har MUCF dragit in statsbidragen till Sveriges Unga Muslimer.

  Då det finns underlag för att Malmös Unga Muslimer är en organisation som sprider extremism, kommer kommunalrådet Frida Trollmyr föreslå fritidsnämnden att sluta stödja och möjliggöra denna organisations verksamhet?

  Nima Gholam Ali Pour (SD)

   

  Den enkla frågan kan laddas ner här: Enkel fråga angående Malmö stads samverkan med Malmös unga muslimer

   

 • God Jul önskar SD Malmö

  Av nimagholam den 21 december, 2018
  0

 • Kommunstyrelsesammanträde

  Av nimagholam den 19 december, 2018
  0

  Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande vid kommunstyrelsesammanträdet den 19 december.

  Förändrad organisation för kommunalråd och politiska sekreterare