Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Motion om upplåtelse av Malmö pastorats kyrkor

  Av nimagholam den 13 december, 2018
  0

  För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour (SD) 072-391 75 93

   

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige. Motionen vill att kyrkofullmäktige ska besluta:

  Att ge Kyrkorådet i uppdrag att upprätta rutiner och riktlinjer avseende upplåtelse av pastoratets egendom.

   

  Att vid upplåtelse av pastoratets egendom så ska det finnas en ansökan från den som vill nyttja egendomen och ett skriftligt beslut från pastoratet om upplåtelse.

   

  Att pågående upplåtelser redogörs för Kyrkorådet på regelbunden basis.

   

  Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  – Det har inte funnits tydliga besked om hur kyrkorummen lånas ut i Malmö pastorat. Det är inte heller tydligt vem som bär ansvaret vid upplåtelse eller om någon överhuvudtaget bär ett ansvar. Med dessa tre förslag vill vi lägga grunden till att förebygga olämpliga upplåtelser av kyrkorum.

  Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om upplåtelse av pastoratets kyrkor

 • Sverigedemokraternas budgetreservation 2019

  Av nimagholam den 6 december, 2018
  0

  För mer information kontakta:
  Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99

  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 november lämnade Sverigedemokraterna in en budgetreservation. I Sverigedemokraternas budgetreservation som är Sverigedemokraternas förslag till budget för kommunen, görs bl.a. följande satsningar:

   

  Återvändarcenter i Malmö för att stödja migranter att frivilligt återvända till sina hemländer.

  80 miljoners satsning på fler ordningsvakter för att göra Malmö tryggare.

  Gratis kollektivtrafik för Malmös 70+.

  Återställa avsmalnade gator.

  40 miljoner kr på olika trygghetssatsningar.

  Förstärkt studie- och yrkesvägledning.

  Mer stödpersonal i skolan för att avlasta lärarna.

  Förstärkt vuxenutbildning.

  Mindre storlek på barngrupperna i förskolan.

  Förstärkning av anhörigstödet.

  Stärka arbetet mot hedersförtryck.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  – Sverigedemokraternas budgetförslag innehåller stora satsningar på trygghet, våra äldre och utbildningsverksamheterna. Satsningar på välfärdens kärna och för ett Malmö där vi minskar utanförskapet. I Sverigedemokraternas Malmö vill vi prioritera skötsamma och laglydiga Malmöbor som varje dag gör sitt yttersta för att bidra till vår gemensamma välfärd.

  Budgeten i sin helhet går att ladda ner här: Budgetreservation 2019

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd

 • Motion om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund

  Av nimagholam den 30 november, 2018
  0

  Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige har lämnat in en motion om att upprätta demokratikrav för bidrag som fritidsnämnden i Malmö delar ut till politiska ungdomsförbund. Motionen vill ge fritidsnämnden uppdraget att ta fram ett dokument som förklarar regelverket angående kommunala bidrag till politiska ungdomsförbund i Malmö stad. I detta dokument ska det även ingå demokratikrav.

   

  Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund

  Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige

 • Enkel fråga om hemlösheten i Malmö

  Av nimagholam den 20 november, 2018
  0

  För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour 072-391 75 93

  Enkel fråga angående hemlösheten i Malmö

  Enligt den senaste hemlöshetskartläggningen har 71 procent av Malmös hemlösa ett annat födelseland än Sverige. Detta är en ökning på 10 procentenheter sedan 2014. Samtidigt är det många med utländskt medborgarskap som är hemlösa i Malmö. Enligt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens delårsrapport kommer även anhöriginvandringen leda till att hemlösheten ökar.

  Att hemlösheten i Malmö stad har blivit ett invandringsproblem beror på att nyanlända har svårt att komma in på bostadsmarknaden i storstäderna, och så kommer det fortsätta vara för en lång tid framöver.

  Kan styret i Malmö stad se till att den strukturella hemlösheten minskar samtidigt som Malmö fortsätter ta emot nyanlända?

  Nima Gholam Ali Pour (SD)