Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Debatt (SD): En välfungerande sjukvård är en central del i alla moderna samhällen

  Av pontus.andersson den 23 mars, 2017
  0

  En välfungerande sjukvård är en central del i alla moderna samhällen, och i det avseendet har Sverige länge betraktats som ett föredöme i vår omvärld. Som med alla andra offentligfinansierade välfärdsområden är det dock av största vikt att politikerna gör nödvändiga satsningar för att även klara framtidens utmaningar, och här är det tydligt regeringen inte gjort det som krävs för att vårt land även fortsättningsvis ska ha en sjukvård värd namnet. Denna bristande handlingskraft har lett till att Sverige i nuläget har Europas längsta vårdköer.

  För de som väntar på operation får var fjärde patient vänta längre än vårdgarantins 90 dagar, och bristen på intensivvårdsplatser för barn har många gånger inneburit att svårt sjuka barn istället måste transporteras till våra grannländer för att få vård. Det är fullkomligt oacceptabelt.

  I detta akuta läge som svensk sjukvård befinner sig i förutsätter man att regeringen har detta som högsta prioritet på sin dagordning. Istället verkar man mer bekymrad över svenska folkets sexvanor, då sjukvårdsministern gett i uppdrag till Folkhälsomyndigheten att göra en kartläggning av svenskarnas sexliv. Med andra ord verkar regeringen inte se allvaret i situationen.

  Sverigedemokraterna kommer inte att sitta passiva och se på medan krisen inom vården förvärras alltmer. Vi kommer att satsa betydande resurser på sjukvården i vår nästa vårbudget, samt presentera konkreta förslag på åtgärder för att korta ner vårdköerna och lösa personalbristen. Det är vår förhoppning att även regeringen börjar ta denna fråga på lika stort allvar som vi gör.

   

  Per Ramhorn, Riksdagsman (SD) Malmö

  Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) Malmö

 • Följ dagens kommunfullmäktige live!

  Av pontus.andersson den 23 mars, 2017
  0

  Via denna länk kan du följa dagens kommunfullmäktigesammanträde samt ta del av handlingar.

 • PM: SD Malmö sade nej till modulbostäder i centrala Malmö – förgäves

  Av pontus.andersson den 22 mars, 2017
  0

  PM: SD Malmö sade nej till modulbostäder i centrala Malmö – förgäves

  Sverigedemokraterna i Malmö var idag det enda partiet i Tekniska nämnden som sade nej till nya modulbostäder i Malmö. För att möta behovet av bostäder för nyanlända som blivit anvisade till Malmö har MKB fått i uppdrag att uppföra modulbostäder i centrala Malmö på fastigheten Kuratorn 3.

  Byggandet av barackbostäder i centrala Malmö är en direkt följd av de senaste årens massiva invandring till Sverige där Malmö har tvingats ta emot en stor andel av de nytillkomna. Trots hög bostadsbrist och snabbt stigande bostadspriser i Malmö väljer de styrande partierna, med stöd av övriga partier bortsätt från Sverigedemokraterna, att fortsätta på samma väg som tidigare.

  Inköp av modulbostäder är bara ett av många så kallade kreativa bostadslösningar som den styrande minoriteten valt att genomföra i staden. Malmö stad har sedan tidigare lagt miljoner att köpa in 56 bostadsrätter till nyanlända invandrare och nu kommer vi även som längst fram till årsskiftet 2027/28 ha baracker stående på Kuratorn 3 i centrala Malmö.

   

  Stefan Plath kommenterar:

  – ”Det är alldeles uppenbart att den styrande minoriteten har tappat kontrollen om vad som är Malmöbornas bästa. Samtidigt som vi ser nedskärningar inom viktiga kommunala sektorer fortsätter staden spendera stora summor på att ta emot nyanlända.”

  – ”Det bästa för staden hade varit att en Sverigedemokratisk invandringspolitik infördes både på riksnivå och i Malmö. Dagens situation är helt enkelt inte hållbar.”

 • SD inkommer med tre enkla frågor inför kommunfullmäktige 23/3

  Av pontus.andersson den 21 mars, 2017
  0

  Enkel fråga till Andreas Schönström (S) om Fake News

  I tider med diskussioner om så kallade fake-news eller alternativa fakta är det viktigt för oss alla att hålla sig till sanningen. Inte minst om du är kommunalråd med beredningsansvar för trygghetsfrågor i en stad som Malmö. I Malmö stads trygghetsundersökning menar hela 77 % att de är oroliga för att utsättas för brott och hela 25 % uppger att de utsatts för något brott bara det senaste året.

  I en intervju med SVT gällande en debattartikel i Wall Street Journal menar kommunalrådet Andreas Schönström att Sverigedemokraterna bidrar till antisemitism i Malmö. Något som kan tyckas märkligt när vi flera gånger det senaste året lyft frågan i kommunfullmäktige om judarnas utsatthet i Malmö samt om palestinsk extremism som riktar sig mot judar och Israel.

  I samma artikel påstår Andreas också att Mohamed inte skulle vara det vanligaste namnet bland nyfödda i Malmö. Ett enkelt mail till SCB hade gett Andreas chansen att även i detta fall hålla sig till fakta. Mohamed var det vanligaste namnet bland nyfödda i Malmö, Ali var på plats tre och Elias som Andreas påstår vara det vanligaste var inte ens med på listan vi fick tilldelat oss. Andreas Schönström har alltså tagit sin alternativa fakta från tomma intet.

  Andreas Schönström har också sedan tidigare menat på att högerextremism skulle vara ett större hot än våldsbejakande islamistisk extremism. Något Andreas senare fick hård kritik för från den dåvarande samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin.

   

  Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till Andreas Schönstedt:

  Kommer du i framtiden att hålla dig till sanningen när du pratar med media?

   

  _____________________

  Magnus Olsson (SD)

   

   

  Enkel fråga till kommunalrådet Andreas Schönström

  Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits. Så står det i det direktiv som skickade ut till samtliga Sveriges kommuner i november 2016 med anledning av att regeringen 10 december 2015 beslutade om.

  Planeringsanvisningar för det civila försvaret därför att man har bedömt att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. I klartext betyder detta att bl.a. kommunerna i Sverige skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en bättre beredskap i fredstid inför större katastrofer samt en bättre förmåga att hantera krigsliknande situationer.

   

  Med anledning av vad som har anförts ovan så önskar jag ställa följande enkla fråga: 

  Har Malmö kommun genomfört några konkreta åtgärder i enlighet med de direktiv som regeringen via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, delgivit kommunen?

   

  _____________________

  Lars-Johan Hallgren (SD)

   

   

  Enkel fråga till kommunalrådet Frida Trollmyr

  Det är få kommuner förunnat att i dessa tider kunna erbjuda medborgarna möjligheten att kunna komma till ett fräscht och nybyggt badhus, något som Malmö kommun har lyckats med. Vad Malmö kommun inte har lyckats med är att stävja de samhällsproblem som vi ser i övriga Malmö från att drabba även Hylliebadet.

  Med tanke på de oroande rapporter som gäller Hylliebadet så är väl snart den första skjutningen inne på badet att vänta. Det är en skam för kommunen och för badet att det behövs väktare för att hålla någorlunda ordning och stävja bråk och trakasserier inne på badhuset.

  När denna toppmoderna anläggning öppnades så gjordes flitigt reklam för denna bl.a. i broschyren ”En plats i Världen” där anläggningen beskrevs som ”en mötesplats för hela Malmö”. Som vanligt när det gäller Malmö numera så kom verkligheten ikapp och denna beskrivning rimmar väldigt illa med hur det faktiskt blev.

  I realiteten blev badhuset en mötesplats för stökiga ungdomsgäng företrädelsevis från Malmös etniskt segregerade utanförskapsområden som uppträder stökigt, hotfullt och ibland direkt våldsamt mot andra besökare, personal och vakter.

  Väldigt många vanliga malmöbor väljer att inte besöka denna nya, toppmoderna anläggning som deras skattepengar har gått till att bygga för att de inte trivs med en situation som innebär otrygghet, bråk, stök, sexuella trakasserier och våld. Det har tidvis gått så långt att badhuset har ansett sig tvingade att hålla stängt p.g.a. den alarmerande situationen.

  Trots uniformerad säkerhetspersonal och kameror har inte situationen nämnvärt förbättras. Denna situation är ohållbar och varje vän av ordning anser att något måste göras. De styrande politikerna uppvisat som vanligt en flagrant oförmåga att hantera förekommande problem.

   

  Med anledning av vad som har anförts ovan så önskar jag ställa följande enkla fråga till kommunalrådet Frida Trollmyr: 

  Är du beredd att överväga möjligheten att fysiskt utestänga, permanent eller tillfälligt, de som gör sig skyldiga till ordningsstörningar på Hylliebadet för att säkerställa ett tryggt badhus för alla?

   

   

  _____________________

  Lars-Johan Hallgren (SD)

 • Debattartiklar i Lokaltidningen och Kvällsposten

  Av pontus.andersson den 20 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna har idag fått in debattartiklar i både Lokaltidningen och i Kvällsposten. Läkar till dessa finns här och här. Artikeln i sin helhet kan läsas nedan:

  Malmö måste minska beroendet av statliga bidrag

  Debatten om det kommunala utjämningssystemet pågår ständigt mellan de olika politiska partierna i Malmö och Sverigedemokraterna är väl medvetna om dess för- och nackdelar.

  Malmö stad, som är den största mottagaren av utjämningsstödet har en ekonomisk situation som i realiteten inte är särskilt bra. Även om resultatet för staden visar plus 962 miljoner för 2016 finns det flertalet oroande faktorer vi måste ha i åtanke. Av kommunens intäkter på 22,6 miljarder kronor är endast 55 procent finansierat av stadens skattebetalare, majoriteten av de resterande 45 procent är intäkter från statsbidrag, utjämningsstödet, markförsäljningar och ett gynnsamt ränteläge.

  Enligt SKL:s siffror från 2016 är Malmö landets utan jämförelse största mottagare av generella statsbidrag och intäktsutjämning. År 2016 fick Malmö 4,6 miljarder kronor, det är 81 procent mer än tvåan Göteborg som fick 2,54 miljarder. Utslaget per invånare tog varje malmöbo emot drygt 14 000 kronor. Nästan dubbelt så mycket som snittet i landets tio största kommuner.

  Malmö stads andel av medelskattekraften har minskat från 97 procent år 1995, året efter att Socialdemokraterna tog makten, till 85,5 procent år 2015. Samtidigt ökar stadens skuldsättningsgrad, soliditeten minskar och den räntebärande nettoskulden ökar.

  Den stora nackdelen med utjämningssystemet är att de politiker som styr Malmö saknar anledning att verka för att staten ska betala ut ett mindre utjämningsbelopp till staden. Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan fortsätta bygga Malmö med bidrag och ökad skuldsättning utan några som helst konsekvenser.

  Malmö stads invånarantal ökade drastiskt både 2015 och 2016, saken var dock att Malmö hade ett negativt inrikes flyttnetto, det vill säga att staden växer beror på invandring. En invandring som är större än vad vi kan hantera, båda socialt och ekonomiskt.

  Sverigedemokraterna menar att Malmö stad bör ha som ambition, att successivt göra sig mindre beroende av det kommunala utjämningsstödet. Då krävs en politik som får personer med arbete att vilja bo i Malmö.

  Vi Sverigedemokrater har länge förespråkat mer resurser till trygghetsskapande åtgärder såväl statliga åtaganden som kommunala, en tuffare politik mot personer och då framför allt nyan-lända flyktingar och invandrare, som uppbär bidrag eller som ingår inom olika arbetsmark-nadsåtgärder och utbildningar. Att göra sin plikt genom att anpassa sig efter det svenska samhället, att göra sig anställningsbar.

  Sverigedemokraternas migrationspolitik måste genomföras på riksplanet och kommuner som Malmö, där den lokala ledningen inte tar sitt ansvar, måste pressas till att införa en bättre ekonomiskt och socialt hållbar politik.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Kommunalråd SD Malmö