Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Inställt torgmöte på lördag

  Av pontus.andersson den 27 september, 2016
  0

  Med anledning av att Sverigedemokraterna nekats polistillstånd inför lördagens torgmöte på Stortorget är torgmötet därmed inställt. Anledningen är att samma datum (1 okt) arrangeras Höstmilen i centrala Malmö och därför är centrala Malmö avstängt. Vi respekterar självklart Polisens beslut och återkommer med nytt datum.

  Vi beklagar detta.

 • SD vill ha ett totalstopp för asylmottagning till Malmö

  Av pontus.andersson den 22 september, 2016
  0

  Med hänvisning till paragraf 17 i kommunallagen ”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna” har Sverigedemokraterna inkommit med ett ärende till kommunstyrelsens dagordning den 5/10 2016.

  Ärende till dagordningen på kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2016

  Förra årets rekordstora invandring till Sverige och Malmö satte en hård press på oss som land och stad. När den nya bosättningslagen trädde i kraft blev kommuner tvingade att ta emot asylsökande som fått godkänt på sin asylansökan. I både Malmö och andra städer har kommunerna därför valt att köpa in bostadsrätter och modulbostäder för att klara av sin flyktingkvot.

  För Malmös del innebär detta en stor kostnad för stadens skattebetalare. Malmö är en stad som präglats av en stor utomeuropeisk invandring till staden. Detta har skapat en splittrad stad som dras isär och de sociala problemen når ständigt nya nivåer. Som ett resultat av detta ser vi en ökning av hedersrelaterat våld, stenkastning, bil-bränder och annat som dessvärre följer i massinvandringens fotspår. När en stad som Malmö, som redan idag befinner sig i en utsatt ekonomisk situation, fortsätter på den inslagna vägen genom att köpa bostadsrätter och modulbostäder till personer som varken kan språket eller känner sig som en del av sitt nya land, kan situationen för samhället innebära en katastrof.

  I takt med att den stora mängden asylsökanden (163 000) som kom till Sverige förra året får sin asylansökan beviljad kommer mängden nyanlända som Malmö ska ta emot att kraftigt öka. Kvoten av människor som staten tvingar Malmö kommun att ta emot, kommer med allra största sannolikhet vara högre år 2017 än 2018 vilket innebär en ytterligare ökad kostnad för stadens skattebetalare. Sverige-demokraterna ser med oro på vad som komma skall.

  Den 15 september, vädjade Stockholms läns landshövding, Chris Heister, att Stockholms län med hänvisning till bostadsbristen inte skulle behöva ta emot så många nyanlända nästa år. Sverigedemokraterna föreslår att kommunstyrelsen i Malmö, med hänvisning till stadens ekonomiska/sociala situation och stora brist på bostäder, helt ska frångås att vara en del av fördelningskvoten och undantas från bosättningslagen.

  Mot bakgrund av ovanstående samt att läget idag måste ses som akut, föreslår Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen beslutar följande:

  Att: Kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att Malmö stad behöver en paus från allt mottagande av migranter.

  Att: Kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att Malmö stad ska undantas från bosättningslagen och därmed inte vara en del av den fördelningskvot som innebär att staten tvingar Malmö stad till att ta emot nyanlända migranter.

  Att: Kommunstyrelsen ger stadskontortet i uppgift att utreda konsekvenserna för Malmö stad i form av risk för prisfall, ändrat ränteläge, skador/slitage m.m. i samband med avyttring av inköpta bostadsrätter och moduler ämnade åt nyanlända migranter. I samma utredning bör även konsekvenserna för övriga bostadsrättshavare och husägare i Malmö klarläggas.

  12873539_1709504145992216_287877441_o-2

 • Enkel fråga till Nils Karlsson (MP)

  Av pontus.andersson den 21 september, 2016
  0

  Enkel fråga till Kommunalrådet för Jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter Nils Karlsson (MP)

  Information är en viktig parameter när man skall fatta rätt beslut. Ju mer och korrekt information man får, ju bättre beslut kan man leverera. När olika människor från olika partier skall fatta beslut t.ex. när politiker i Servicenämnden skall fatta beslut om inköp av bostadsrätter för hemlösa, så är ju situationen idag denna att många av besluten tas i arbetsutskottet.

  Den information som tjänstemännen delger arbetsutskottets ledamöter och ersättare delges inte de andra ledamöterna i nämnden som inte får delta på arbetsutskottets möten, inte ens som adjungerade.

  Informationen får istället sökas via andra kanaler och då bortfaller viktig information samtidigt så bortfaller möjligheten att ställa förtydligande frågor.

  Det faktum att alla ledamöter i en nämnd inte erhåller samma basala beslutsunderlag på samma tid är ett demokratiproblem samt ett verksamhetsproblem.

  Om verksamheterna störs av att felaktiga beslut tas eller alternativt att inga beslut kan tas på grund av bristande information då har vi ett allvarligt problem som måste lösas.

  Med ovan sagt väljer jag att ställa följande enkla fråga till Nils Karlsson:

  Kommer du verka för att alla partier, vilka är representerade i nämndarbetet, också på lika villkor som de ledamöter som är representerade i nämndernas arbetsutskott, skall kunna erhålla samma information för sitt beslutstagande, så att lika möjlighet till beslutsförmåga kan tillämpas?

   

  ___________________
  Ilvars Hansson (SD)

  ilvars.hansson@sverigedemokraterna.se

  ilvars.hansson@sverigedemokraterna.se

 • SD vill förbättra för pensionärerna

  Av pontus.andersson den 19 september, 2016
  0

  Slopa pensionärsskatt och höja garantipensionen. Det tänker Sverigedemokraterna göra för pensionärerna. Sverige har idag 231 000 fattigpensionärer som lever under EUs fattigdomsgräns. Många har bara några hundralappar att leva för varje månad efter att hyra och annat är betalt. Det är ovärdigt att hundratusentals pensionärer inte kan gå och fika, köpa en present till barnbarnen eller handla hem god och näringsriktig mat.

  Stockholms Stadsmission slog larm i år om att de ser en kraftig ökning av fattiga och ensamma pensionärer som söker hjälp. Sedan 2013 har antalet besök på föreningens Äldrecenter, som erbjuder billiga luncher och stöd, ökat från 3 000 om året till över 12 000.

  Det är en skam att de som har byggt upp landet och välfärden under många års arbetsliv inte får en god levnadsnivå på ålderns höst. Alliansen brydde sig inte om pensionärerna under sina åtta år vid makten, utan försämrade snarare villkoren. Socialdemokraterna verkar också glömt pensionärerna som de lovade så mycket i valrörelsen 2014. Det är på tiden att något parti värnar om de svenska pensionärerna.

  I Sverigedemokraternas budgetförslag som presenteras i höst tar vi bort den så kallade pensionärsskatten. För en genomsnittlig pensionär innebär det en skattesänkning med 475 kronor. Vi föreslår också en höjning av garantipensionen med 795 kronor i månaden.

  Jimmie Åkesson har gett ett löfte att inte stödja någon regering som inte rejält förbättrar för fattigpensionärerna. Sverigedemokraterna är partiet för en värdig ålderdom.

  Skärmavbild 2016-09-19 kl. 14.48.55

 • Invigning av SD Malmös nya lokal

  Av pontus.andersson den 19 september, 2016
  0

  I fredags den 16 september invigde SD Malmö sin nya lokal. Lokalen har varit oss tillhanda sedan i våras men har sedan dess genomgått en omfattande renovering, åter ett jättestort tack till er som hjälpt till!

  Invigningen var välbesökt och de som inte varit där tidigare imponerades av våra nya faciliteter. Det känns oerhört glädjande att vi äntligen kan lämna vår gamla lokal, ett stort parti kräver stora lokaler och med detta nya fina partihögkvarter är det min övertygelse om att vi når nya höjder. Hoppas vi ses där på framtida träffar!

  Nedan följer ett bildspel från invigningen, på första bilden klipper riksdagsmannen och SD:s skolpolitiska talesperson bandet som innebär att lokalen är öppnad! 🙂

  IMG_7559

  IMG_7544 IMG_7545

  IMG_7565

  14362662_1356964047647542_535397195103179881_o