Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • SD Malmö säger nej till bostadsrätter åt nyanlända

  Av pontus.andersson den 5 december, 2016
  0

  Sydsvenskan rapporterade idag om Malmö stads uppköp av bostadsrätter till bland annat nyanlända. http://www.sydsvenskan.se/…/268-bostadsratter-kopta-for-ska…

  Sverigedemokraterna har sedan länge i Malmö arbetat för att staden inte längre ska köpa bostadsrätter till dessa personer. Genom åtskilliga reservationer, debatter och andra skrivelser har vi förjäves försökt få de styrande partierna på andra tankar. Tyvärr förgäves.

  På senaste kommunstyrelsesammanträdet beslutades det att Servicenämnden ska få en utökad investeringsram för att påskynda inköpen av bostadsrätter på Malmös redan hårt pressade bostadsmarknad. 

  Sverigedemokraterna menar att Malmö stad måste undantas från bosättningslagen och kommer aldrig acceptera kostnadsökningar för staden som en följd av en misslyckad migrationspolitik till Sverige.

  Skärmavbild 2016-12-05 kl. 14.57.37

 • Trots protester från SD: Trygghetshotellet avvecklas och Servicenämnden får utökad investeringsram

  Av pontus.andersson den 30 november, 2016
  0

  Pressmeddelanden
  2016-11-30

  För mer information kontakta:
  Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 0709 130799

   

  S och Mp beslutar att Trygghetshotellet i Malmö avvecklas

  På dagens kommunstyrelsesammanträde beslutades det att Malmös trygghetshotell ska avvecklas. Sverigedemokraterna har sedan länge drivit frågan om Trygghetshotellets bevarande, något vi också budgeterade för i vår budgetreservation för Malmö. På det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Malmö ställde Sverigedemokraterna frågan om Trygghetshotellet under särskild prövning men fick tyvärr inte stöd från något annat parti.

  Idag togs det slutliga beslutet vilket kommer leda till Trygghetshotellets avvecklande och Sverigedemokraterna kan bara beklaga situationen.

  Magnus Olsson kommenterar:

  ”Vi kan idag konstatera att Sverigedemokraternas försök att bevara Trygghetshotellet tyvärr har misslyckats. Trygghetshotellet har bevisligen varit uppskattat av stadens många äldre invånare och det är oerhört tragiskt att de andra partierna inte är villiga att upprätthålla en sådan uppskattad verksamhet.”

   

  Servicenämnden i Malmö får utökad investeringsram för inköp av bostäder till nyanlända

  Som Sverigedemokraterna tidigare befarat fick Servicenämnden idag en utökad investeringsram till 100 miljoner för år 2016. Delar av den utökade investeringsbudgeten är en direkt följd av flyktingkrisen och regeringens bosättningslag som tvingar Malmö stad till att ta emot nyanlända och erbjuda dessa personer bostad. Sverigedemokraterna kan inte ställa upp på en sådan kostnadsökning.

  Sverigedemokraterna menar att denna höjning av investeringsramen är en felprioritering av de styrande partierna. Den ekonomiska situationen i Malmö är redan under mycket stor press och dagens beslut kommer att förvärra situationen.

  Magnus Olsson kommenterar:

  ”Malmö har sedan länge stora problem med en stor invandring till staden och därför innebär de styrande partiernas beslut, att situationen förvärras ytterligare. Sverigedemokraterna menar att staden bör skicka en tydlig signal till regeringen om att Malmö inte klarar av situationen och Malmö måste undantas från att vara en del av bosättningslagens kvotsystem.”

   

  DSC00009

 • Insänt: En skam för Malmö att stänga ner möteslokal

  Av pontus.andersson den 30 november, 2016
  0

  Vi Sverigedemokarter delar många av de åsikter som många Malmöbor som bor på Kirseberg har, att det är en skam för Malmö stad att släcka ner möjligheterna för Föreningen Hörnan på Kirseberg att behålla sin möteslokal. När föregångaren Träffpunkten Hörnan lades ner på grund av besparingsskäl, så uppmuntrades gästerna av Malmö stad att starta en förening och driva verksamheten vidare.

  Det gjorde man också, med visst stöd från staden. Politikerna förstod kanske vilken betydelse Hörnan hade för många människors hälsa. Här finns människor i ett socialt sammanhang med omsorg, stöd, aktiviteter, samtal och umgänge. Malmö stad startade upp träffpunkten Hörnan 1992. 2012 när Malmö stad behövde spara togs beslutet att Hörnan skulle stänga. I samband med besparingen bildades kamratföreningen Hörnan som tog över verksamheten. Föreningen har fortsatt i lokalen intill Kirsebergs torg och har idag 160 medlemmar.

  Vi Sverigedemokrater har besökt föreningen och sett vilket fantastiskt arbete som föreningen bedriver. Bland annat har vi fått berättat för oss och även träffas personer som tack vare Hörnans verksamhet, har lyckats att både ta sig ur olika former av drogberoende och personer som tack vare stödet från övriga medlemmar har undvikit att återgå till sitt missbruk.

  Det har varit många olika turer kring Hörnan och det är lätt att få känslan att Malmö stad försöker undkomma sitt ansvar i den uppkomna situationen.

  Enligt uppgifter från medlemmarna i föreningen är det fastighetskontoret LiMa som missat att säga upp lokalerna, något som S, Mp och V fattade beslut om redan 2012.

  I en övergångsperiod, när Hörnan gick från att vara en verksamhet i Malmö stads regi till att drivas som en förening av medlemmarna själva, fick de vara kvar i lokalen. Det har nu fortlöpt i tre år, men i november sades de upp med hänvisning till att Malmö stads hyresavtal upphörde.

  Malmö stad har svarat föreningen att de inte längre är en kommunal verksamhet och icke kommunala verksamheter ombesörjer sin lokalförsörjning på egen hand. Kommunen måste följa de uthyrningsregler som gäller för alla verksamheter. Bara för att vi gjort fel tidigare i processen kan vi inte fortsätta att göra fel, säger Malmö stad.

  Vi Sverigedemokrater har lyft frågan i Malmö kommunfullmäktige och frågade kommunalråd Milan Obradovic (S) följande, med tanke på den uppkomna situationen och ett beaktande av de viktiga sociala insatser som Hörnan bedriver, är S beredda att ombesörja att föreningen Hörnan via fastighetskontoret och LiMa erbjuds en ny lokal i Kirseberg?

  Milan Obradovic (S) lovade att göra sitt bästa och kontakta föreningen hörnan, hur blev det med detta Milan Obradovic?

  Magnus Olsson,
  Kommunalråd SD Malmö

  FOTNOT. Lokaltidningen har erbjudit Milan Obradovic att skriva en replik.

  Insändaren har publicerats i lokaltidningen: http://malmo.lokaltidningen.se/insant-en-skam-for-malmo-att-stanga-ner-moteslokal-/20161130/artikler/161139989/1293

  IMG_1226

 • Brev från en Malmöbo angående parkering och trafiken i Malmö

  Av pontus.andersson den 29 november, 2016
  0

  Hej!

  Jag har en fundering gällande vilket parti som kan återinföra sunt förnuft gällande parkeringsmöjligheter och parkeringsavgifter i Malmö? 15 minuters gratis parkeringen är så gott som historia.

  För ett par år sedan var den avgiftsbelagda parkeringstiden i Malmö city kl 09-18 på vardagar samt 09 -14 dag före söndag och helgdag.

  Men detta ändrades i all hast till 09-20 vardagar samt 09-16 dag före söndag och helgdag. (Konstigt att cityhandeln dör ut)

  Som exempel kan nämnas att i Stockholms innerstad är avgiften 15 kr och avgiftstiden är 9-17 på vardagar och avgiftsfri på helger.

  Parkeringsmöjligheterna urholkas i Malmö, både i city men även utanför. Det finns exempel på exempel där de styrande utan rim och ranson tycks tävla om att införa längre p avgiftstider och dessutom ta hutlöst betalt i avgift för att man skall få ha bilen parkerad vid sin bostad och arbetsplats, (ja även om man har boendeparkering så blir det ett antal hundralappar per månad)

  City, Västra hamnen, Dockan och nu även nya delar i Limhamn är exempel på där de styrande har fått härja fritt eller rent ut sagt köra över de boende med sitt förakt mot bilismen. I Slottsstaden införde Eva Svenning och Co parkeringsautomater som fram tills detta experiment hade en alldeles utmärkt parkeringssituation. Nu flyttar folk bilar till Erikslust som uppenbarligen snart kommer att drabbas av samma häxjakt som pågår i Malmö med omnejd.

  Ta ännu ett exempel, vad är det för logik att ha p-avgift 09-21 vid vaktgatan ute vid Lagunen? Folk rastar sina hundar där. Eller 24 timmars parkeringsavgift vid bostäderna i Dockan?

  De styrandes argument till införandet av förlängda p-avgiftstider och höjda avgifter var att de ville ha en minskad privatbilism i stadskärnan och få bättre omsättning på fordon samt att det finns för få parkeringsplatser, platser som de tar bort en efter en! Det finns dock människor med bil som bor och arbetar i staden, som inte kör lådcykel och prenumererar på jojo-kort.

  Kommer någon verklighetsförankrad makthavare att återinföra sunt förnuft gällande parkeringsmöjligheter i Malmö med omnejd?  P-automaterna vid slottsstaden och ribersborg går säkerligen att sälja på Blocket till någon annan förmäten kommun som vill utarma sina invånare. En parkeringsautomat kostar ca 31000 kr / st plus 1500 kr i månadsunderhåll.

  Sedan finns det P husen som gapar tomma därför att priset är åt fanders. Dessutom borde det självklart stå klart och tydligt vad det kostar att parkera INNAN man kör in. Det är som att handla på ICA och få reda på vad varorna kostar när man lägger upp allt på bandet vid kassören.

  Häxjakten på bilister i Malmö är inget annat än ett sätt för de styrande att suga ut varenda krona från alla som har bil för att på så vis stadga upp stadskassan. Något annat skäl är ren och skär lögn.

  Återinför det sunda förnuftet, sänk p-avgifterna och gör det möjligt att leva och verka i Malmö.

   

  Hej!

  Sverigedemokraterna är fullt medvetna om problematiken för bilister i Malmö. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enligt oss utsätt bilar och bilister till deras stora fiende i stadsplaneringen. Bussfiler byggs, vägar görs smalare och priser på parkeringar ökar.

  I Sverigedemokraternas skuggbudget för Malmö, som du hittar på vår hemsida, föreslår vi bland annat att införa avgiftsfri betalning med P-skiva på helger för att helt enkelt göra det mer attraktivt att handla i city istället för att åka till andra kommuner eller köpcentrum utanför staden.

  Jag kan inte uttala mig om de specifika platser du beskriver, men vi är väl medvetna om problemet, du är inte den första som hört av sig till oss. Framförallt i de områden du beskriver men även på andra håll i Malmö.

  Det socialdemokratiska och miljöpartistiska styret har som ambition att färre i Malmö ska köra bil och dagens situation för bilister är en direkt konsekvens av denna politik. Sverigedemokraterna förstår att olika människor i Malmö har olika behov och kommer inte prioritera det ena färdmedlet före det andra. För många människor i Malmö är bilen nödvändig för att deras liv ska kunna fungera och med anledning av detta ser vi hellre att man förenklar för bilisterna än att försvåra för dem. Det handlar helt enkelt om sunt förnuft.

  Tyvärr är Sverigedemokraternas varken med i styret i Malmö eller fungerar som vågmästare, därför har vi svårt att påverka trafiksituationen i nuläget. Om vi fortsätter växa och får inflytande kommer också våra förslag för en förbättrad trafik få inflytande på politiken. Men i nuläget är det svårt att förändra, S och MP har ett starkt grepp om styret.
 • Föreläsning med Aron Emilsson och mediaträning med Thomas Gjutarenäfve

  Av pontus.andersson den 29 november, 2016
  0

  På måndagskvällen den 28:e november var mediatränare Thomas Gjutarenäfve på plats i Malmö för att utbilda Sverigedemokraternas politiker i mediahantering. Thomas som besökt oss flera gånger tidigare höll en väldigt uppskattad utbildning med flera av våra förtroendevalda politiker från SD Malmö.

  15241800_1311784752186363_1904839592388908375_n 15284897_1311784748853030_2116988295297892311_n

  Samtidigt i vår lokal var Aron Emilsson, Sverigedemokraternas kulturpolitiske talesperson, på besök. Aron höll en väldigt uppskattad föreläsning om vår kulturpolitik inför de drygt 50 personer som tagit sig till vår lokal.

  15252618_1311854702179368_4207033752518760099_o 15252474_1311854705512701_4960544450441315892_o 15219498_1311854602179378_8622188713962990432_n