Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • Stefan Plath

  Alla trafikslag måste ges utrymme i Malmö

  Av patrickangelin den 26 maj, 2020
  0

  På dagens sammanträde i tekniska nämnden behandlades en objektsgodkännande för cykelbana Bellevuestråket, till en beräknad bruttoutgift om 37,4 mnkr. Projektet omfattar en separerad cykelbana på stråkets västra sida längs Fridhemstorget, Major Nilssonsgatan och Bellevuevägen från Fridhemstorget till befintliga cykelbanor efter Idunavägen. I projektet ingår även att tillföra mer plantering längs sträckan samt hastighetssäkra övergångställen.

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärendet. Detta med anledning av att SD ser en uppenbar risk för en ökad köbildning. De uppskattningar som gjorts kopplat till antalet parkeringsplatser, som blir färre, kan innebära en problematisk situation för de boende i området som av olika anledningar både behöver använda och parkera sin bil.

  SD stödjer inte styrets uppfattning om att cykeln ska vara i fokus, utan menar att samtliga trafikslag måste ges rimligt utrymme.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

  Åter igen ser vi hur styret tar beslut där man negligerar bilisternas vardag och försvårar människors livspussel.

   

 • 05

  Förslumning löser inte Malmös dyra hemlöshet

  Av patrickangelin den 19 maj, 2020
  0

  Idag lämnade SD´s oppositionsråd Magnus Olsson in en artikel i Kvällsposten. Ämnet som berörs är bostadspolitiken i Malmö. Klicka här för att läsa artikeln.

   

 • 05

  Avgiftsbelägg tolktjänster

  Av patrickangelin den 18 maj, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där han föreslår att avgifter för tolktjänster ska införas, för personer som vistats i Sverige mer än två år. Enligt förslaget ska undantag ges för den som är synskadad, hörselskadad eller talskadad.

  Motionären menar att den som bosätter sig i Sverige och erbjuds SFI ska ha lärt sig det svenska språket efter att hans/hennes etableringsperiod är avslutad. Om man inte har tagit det ansvaret och inte lärt sig språket ska man inte heller förvänta sig att skattebetalarna ska finansiera ens behov av tolk.

  Enligt motionären skapar avgifter för tolktjänster ett ekonomiskt incitament för nyanlända invandrare att integrera sig i samhället och skulle därmed gynna integrationen.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Att skattebetalarna ska finansiera tolk för en invandrare som varit i Sverige mer än två år och haft tillgång till skattefinansierad SFI-utbildning är orimligt. Om någon har lämnat sitt hemland och rest ända till Sverige ska vi förvänta oss att den personen lär sig svenska inom två år. 

  motion om att avgiftsbelägga tolktjänster Olsson

 • Rityta 1

  Flygbladsutdelning

  Av patrickangelin den 17 maj, 2020
  0

  Idag var det åter dags för flygbladsutdelning i Videdal! Våra tappra kampanjarbetare kämpade mot regnet och segrade! Kampen för ett bättre Sverige fortsätter.