Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • PM: Förslag från SD Malmö vinner gehör hos Socialdemokraterna

  Av pontus.andersson den 23 april, 2017
  0

  2017-04-23
  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

  Pressmeddelande med anledning av Socialdemokraternas förslag om invandringspaus

  Idag (23/4)gjorde det pressade socialdemokratiska kommunalrådet, Katrin Stjernfeldt Jammeh, ett utspel om att Malmö behöver en paus i mottagandet av nyanlända till Malmö. Sverigedemokraterna noterar att vårt förslag om stopp för inköp av bostadsrätter till nyanlända flyktingar och vårt förslag om att Malmö måste undantas från bosättningslagen nu anammas av S i Malmö. Vi har via motioner, budgetförslag, enkla frågor och debattartiklar länge förespråkat de förslag som S i Malmö ny lyfter fram som sina egna.

  Den politiska utvecklingen i Malmö ser ut att gå i Sverigedemokraternas riktning. För bara några dagar sedan fick Socialdemokraterna, efter massiv kritik, upphöra med inhandlande av bostadsrätter till nyanlända i Malmö och idag ser Socialdemokraterna ut att ha tillskrivit regeringen om att Malmö bör undantas från bosättningslagen och riktar skarp kritik mot EBO-lagen. Dessa tre förslag är som hämtade från Sverigedemokraternas budgetreservation för 2017. (Se sida 6 och 11: https://malmo.sd.se/wp-content/uploads/sites/20/2016/11/Sverigedemokraterna-Budgetreservation-2017.pdf)

  Sverigedemokraternas ambition har alltid varit att våra förslag ska få så stort genomslag som möjligt, oavsett om de drivs genom av oss eller något annat parti. Vad vi ser idag är en värderingsförskjutning av Malmöpolitiken, likt hur situationen utvecklats i vårt grannland Danmark, där de flesta partier idag driver en invandringskritisk politik. Att våra Svenska socialdemokrater blev mer som sina danska motsvarigheter är således något vi Sverigedemokrater hade uppskattat.

  Sverigedemokraterna i Malmö ser positivt på att Socialdemokraterna svängning i invandringspolitiken och uppmanar Katrin Stjernfeldt Jammeh att kontakta kommunalråd Magnus Olsson för att tillsammans kunna genomföra fler av våra förslag kopplade till invandringspolitiken. Utöver ovan nämnda förslag som Socialdemokraterna nu genomför har vi i vår budgetreservation för 2017 bland annat föreslagit att:

  • Kommunstyrelsen ska återkomma med en utredning om invandringens kostnader och konsekvenser för Malmö stads ekonomi.
  • Inrätta ett återvändarcentrum i Malmö inom Invandrarservices verksamheter.
  • Inköp av modulbostäder och andra typer av snabba lösningar för att lösa bostadsbristen inte ska genomföras av Malmö stad.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  ”De förslag som ny lyfts fram av S i Malmö kallades bara för några veckor sedan för rasism och att de inte var möjliga att genomföra. Nu är det plötsligt annat ljud i skällan och det är givetvis positivt för Malmö. Det är lika tydligt att Katrin Stjernfeldt Jammeh är pressad av ett växande opinionsstöd hos Sverigedemokraterna och att hennes parti ska förlora makten i Malmö.”

  ”Jag hoppas att förslagen från Socialdemokraterna inte är tomma ord och har dörren öppen för Katrin så vi kan diskutera framtida överenskommelser om en invandringspaus för Malmö. Katrin och Jag menar dock att vi behöver en invandringspaus under en lång tid framöver, om Katrin menar att pausen bara behövs under valåret 2018 återstår att se.”

  Välkommen upp ur sandlådan Katrin Stjernfeldt Jammeh, säger Magnus Olsson kommunalråd SD Malmö.

   

 • Glad påsk!

  Av pontus.andersson den 13 april, 2017
  0

  SD Malmö vill passa på att önska er alla en glad påsk! 

 • Motion om historiska platser i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  Motion om historiska platser i Malmö stad

  ”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.”

  Citatet ovan kommer från den svenska författaren och journalisten Vilhelm Moberg, bland annat känd för att ha skrivit de klassiska utvandrarböckerna.

  För att veta vilka vi är idag och vart vi ska imorgon måste vi minnas tillbaka på det förflutna. Vår historia är oerhört viktig att ta till oss, både för oss vars förfäder sedan länge kämpat för det Sverige vi har idag samt alla nya invånare som många med stor sannolikhet kommer bli en del av det som är Sverige.

  Malmö är en gammal stad med anor som sträcker sig tillbaka till den första boplatsen i staden för 12 000 år sedan och staden nämns i skrift redan på 1100-talet. Sverigedemokraterna menar dock att staden bör bli bättre att lyfta fram de historiska platser, byggnader och händelser som präglat vår stad genom historien.

  Genom att på skyltar i staden tydligare visa upp stadens historiska platser och på stadens hemsida, eller genom en app, tydliggöra var dessa platser i staden är hade vi kunnat både göra staden ännu mer intressant för turister, förenkla för skolklasser och göra Malmöborna än mer intresserade av vår stolta historia.

  När staden tar initiativ till att lyfta fram de personer och händelser som gjort Malmö till den stad den är idag menar Sverigedemokraterna att stadens invånare kommer närma sig varandra. Att Malmö och Sverige är den stad och det land vi är idag har sin grund i Malmöbornas och Svenskarnas ageranden genom historien. Vårt arv har gjort vår stad och vårt land till vad det är idag och det är vår plikt att minnas och se upp till dem som gjort stora insatser för Malmö och Sverige.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att uppdra åt kulturnämnden, att i samråd med Institutet för studier i Malmös historia (IMH) och Malmös förskönings- och planteringsförening, ta fram 20-30 historiskt viktiga personer, händelser, platser eller byggnader som staden tydligare kan skylta med, samt

  Att enligt motionärens intentioner offentligt skylta med dessa platser och på Malmö stads hemsida, eller i en app, lägga ut en karta med var dessa platser finns.

   

   

  _________________________
  Lisbeth Persson Ekström (SD)

 • Enkel fråga till Sedat Arif (S) om ekonomiskt bistånd till personer som befinner sig illegalt i Malmö

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  Enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) om ekonomiskt bistånd till personer som befinner sig illegalt i Malmö

  Efter händelserna i Stockholm den 7 april 2017 är Sverige i sorg. Vid de två tidigare islamistiska terrorattackerna i Sverige misslyckades terroristerna med sitt mål att döda, denna gång omkom i skrivande stund fyra personer till följd av terroristens handlingar.

  Efter polisens gedigna arbete lyckades de dock snabbt efter attacken gripa den person som skäligen misstänks ligga bakom terrordåden. Mannen, Rakhmat Akilov, var en uzbekisk medborgare som efter ett utvisningsbeslut befann sig i Sverige illegalt. I den debatt som har fått förnyad kraft efter terrorattacken i Stockholm, har det ännu en gång blivit fokus på att Malmö stad betalar ut ekonomiskt bistånd till personer som olovligen befinner sig i Malmö och Sverige.

  Att Malmö stad betalar ut ekonomiskt bistånd till illegala invandrare innebär att svenska myndigheter direkt motarbetar varandra. Den ena myndigheten arbetar för att hitta och utvisa dessa personer samtidigt som Malmö stad erbjuder dessa personer ekonomiskt bistånd och ett direkt incitament att även i fortsättningen kvarstå i det parallella samhället.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till kommunalråd Sedat Arif (S):

  Är du beredd att stoppa utbetalningar av ekonomiskt bistånd till personer som befinner sig olagligt i Malmö, samt uppmana Malmö stads anställda att fortsatt kontakta Polismyndigheten om personer som befinner sig i Malmö olagligt söker sig till dem?

   

  ____________________
  Magnus Olsson (SD)

 • Motion: En neutral klädpolicy för Malmö stad

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  En neutral klädpolicy för Malmö stad

  I mars 2017 bestämde EU-domstolen att arbetsgivaren har rätt att kräva neutral klädsel förutsatt att arbetsgivaren har en allmän ordningsregel, som förbjuder alla anställda att bära religiösa symboler. Om det inte finns en sådan allmän klädkod måste arbetsgivaren kunna hänvisa till särskilda yrkeskrav för att kunna införa ett förbud mot att anställda bär synliga religiösa symboler.

  Detta innebär att det inte är diskriminering att en arbetsgivare förbjuder sina anställda att bära slöja så länge förbudet gäller alla religiösa symboler. Detta domslut ger Malmö stad möjligheten att införa en klädpolicy som minskar risken för religiösa, kulturella och politiska konflikter.

  Med tanke på att befolkningen i Malmö stad kommer från så många olika länder och kulturer så är det viktigt att Malmö stad genom en klädpolicy framstår som religiöst och politiskt neutralt. Självklart ska detta inte leda till överdrifter. Det är skillnad mellan att bära religiösa kläder och att bära ett halsband runt halsen med en religiös symbol. Den ena är mycket mer synlig än den andra. Dessutom finns det vissa symboler som upprör mer än andra och målet måste vara att Malmös invånare inte blir upprörda efter ett möte med Malmö stads verksamhet.

  Dessa är komplexa frågor som måste utredas men behovet finns av en neutral klädpolicy som kan skapa ett större förtroende för Malmö stad bland Malmös alla invånare, vilken religion, kultur eller politisk åsikt de än har.

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur EU-domstolens beslut skapar möjligheten för Malmö stad att införa en neutral klädpolicy vars syfte är att minska religiösa, kulturella och politiska konflikter i mötet mellan Malmös invånare och Malmö stads verksamhet.

   

  __________________
  Magnus Olsson (SD)