Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Motion om solcellsdrivna parkbänkar

  Av nimagholam den 14 november, 2018
  0

  För mer information kontakta: Ilvars Hansson (SD) 073-530 70 04

   

  Ilvars Hansson (SD) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige där han bland annat vill se Tekniska nämnden utreda möjligheterna för att Malmö stad installerar solcellsdrivna parkbänkar med möjlighet till anslutning av kommunal Wifi samt laddning av mobiler.

   

  Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om solcellsdrivna parkbänkar

  Ilvars Hansson (SD), ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige

   

 • Nima Gholam Ali Pour

  PM: SD Malmö röstar mot en höjning av kyrkoavgiften

  Av nimagholam den 22 oktober, 2018
  0

  PM: SD Malmö röstar mot en höjning av kyrkoavgiften
  2018-10-22
  För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour (SD) 040-34 11 21 

  Under kyrkorådets sammanträde den 22 oktober reserverade sig Sverigedemokraterna mot ett budgetförslag som arbetats fram av Socialdemokraterna och POSK i kyrkorådets arbetsutskott. Enligt arbetsutskottets budgetförslag så ska kyrkoavgiften chockhöjas med 20 procent från 75 öre till 90 öre.

  Sverigedemokraterna lämnade in en budgetreservation där de bland annat sänker personalkostnader och kostnader för pastoratets kommunikationsavdelning. I Sverigedemokraternas budgetreservation så slopas bidrag till externa organisationer och det så kallade nomineringsstödet som delas ut till nomineringsgrupperna i kyrkofullmäktige. Med hjälp av dessa besparingar så bibehålls den nuvarande kyrkoavgiften på 75 öre.

  Samtidigt gör Sverigedemokraterna en satsning för att påbörja renoveringen av Bunkeflo kyrka. Sverigedemokraterna satsar också resurser på att öppna en avdelning för frivillighetsverksamhet samt upprätta ett ungdomsråd i Malmö pastorat.

  Nima Gholam Ali Pour kommenterar:
  – Vår budgetreservation signalerar ett skifte från en byråkratisk koloss till en kyrka som bygger på engagemang och frivilliga krafter. POSK och Socialdemokraterna låter medlemmarna betala för alltför höga personalkostnader och den allmänna slöseri med resurser vi ser i pastoratet. Problemet är inte att kyrkoavgiften är för låg. Problemet är att medeltalet anställda fortsätter växa trots att medlemsantalet i Malmö pastorat har minskat med mer än 10 000 medlemmar sedan 2013.

  Sverigedemokraterna var den enda nomineringsgrupp i kyrkorådet som röstade mot budgetförslaget som ska höja kyrkoavgiften. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten den 8 november.

  Sverigedemokraternas budgetreservation 2019 Malmö pastorat

 • Debatt mellan Magnus Olsson(SD) och Roko Kursar(L), om Liberalernas svek

  Av nimagholam den 22 oktober, 2018
  0

  Debatt mellan Magnus Olsson(SD) och Roko Kursar(L) i Malmös kommunfullmäktige 15 oktober 2018, om varför Liberalerna avstod från att bilda styre med Malmöalliansen.

   

 • 2017-05-13 11.16.51

  PM: SD Malmö kommer att rösta för ett maktskifte

  Av nimagholam den 15 oktober, 2018
  0

   

   

   

   

  PM: SD Malmö kommer att rösta för ett maktskifte.
  2018-10-15

  Under dagens sammanträde i Malmö Kommunfullmäktige avgörs Malmös politiska styre för mandatperioden 2018-2022. Sverigedemokraterna har lovat Malmöborna ett maktskifte och vi kommer att stå upp för detta i fullmäktige. SD, M, C och L har majoritet i fullmäktige och SD har lovat vårt stöd till Alliansen gällande ett maktskifte och att Alliansens budget för 2019 kommer att få vårt stöd i november. Detta trots att Alliansen varken har förhandlat eller lovat SD något inflytande. Detta till trots kommer C och L inte medverka till något maktskifte utan släpper fram S till fortsatt maktinnehav.

  Magnus Olsson kommenterar:
  – Malmö behöver ett maktskifte och vi Sverigedemokrater är redo att ta vårt ansvar för Malmö. Politik och makt ger inte utrymme för sandlåda och otrohet. Vi tolkar C och L-s uttalande i Sydsvenskan, som att de släpper fram S till makten och att C och L i november tillsammans med M lägger en Alliansbudget och vill då med vårt stöd tvinga S till att styra med deras budgetförslag. Frågan C och L då måste beakta är följande. Tror C och L själva på att S styr vidare med Alliansens budget? Sannolikheten att så blir fallet är minst sagt obefintlig. Det troliga är istället att S kastar in handduken och lämnar över makten till Alliansen. Då har vi samma läge som idag. Är C och L i det läget redo att styra med stöd av SD? C och L är skyldiga Malmöborna ett svar, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.

   

  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99