Sverigedemokraterna Malmö

Pressmeddelande KS 15/8 2012: Permanenta verksamheten romskt informations- och kunskapscenter

Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot förslaget att permanenta romskt informations- och kunskapscenter. I rapporten pekar man på en rad bakgrundsfaktorer som gett upphov till till inrättandet av romskt informations- och kunskapscenter som t.ex att Malmös romer har ”låg utbildningsnivå, har svårigheter i kontakt med myndigheter, är misstänksamma mot majoritetssamhället, låg kunskap om hur samhället uppbyggt” osv.

-Vi Sverigedemokrater anser att om man, från kommunens sida, vill permanenta detta arbete så har man gett upp ambitionen att Malmös romer ska integreras och fungera i samhället. Vi ifrågasätter alltså centrets förmåga att klara sina uppgifter om det måste permanentas, då det funnits i 3 år och man i rapporten talar om att ”modellen” man arbetar utifrån ännu inte är färdig. Detta tyder på en stor ineffektivitet, dålig strategi eller att man har fel medarbetare. Det Malmös romer behöver för att integreras är att det sätts upp tydliga och mätbara mål när det gäller till exempel problem relaterade till hederskultur, samt att noga följa upp dessa samt att försöka få tag i utbildad personal, snarare än att personalen själv skall ha romskt ursprung.

Magnus Olsson, kommunalråd SD Malmö