Arkiv för januari, 2011

  • SD-motion

    Motion om inrättande av en stödtelefon på helgkvällar Malmö är en stad med många människor ute på helgerna. Som...

    0
  • SD-motion

    Motion om inrättande av en istappstelefon i kommunen Vintern har varit bister och lett till många incidenter med nedfallande...

    0
  • SD-motion

    Motion om att samtliga barn i låg- och mellanstadiet i Malmö kommun skall ges schemalagd motion varje dag i...

    0