maj | 2014 | Sverigedemokraterna Malmö

Arkiv för maj, 2014

 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande       Rapport om utvecklingen om anhörigstöd i Malmö STK-2014-237   Malmö stad verksamheter inom vård...

  0
 • Reservation

  Reservation Överföring av kommunbidrag för perioden maj-aug 2014 för Kommunens rehabiliteringsavdelning, KRA STK-2014-510   Vi Sverigedemokrater har tidigare i...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande   Ärende: Rapport om gynnandebeslut enligt kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte...

  0
 • Reservation

  Reservation   Kommunstyrelsen 2014-05-27 Ärende nr: 21, STK-2014-505   Förändring avgifter Malmö kulturskola Malmö kulturskola har idag mycket låga...

  0
 • Reservation

  Reservation       Rapport – Diskrimineringens betydelse för hälsan STK-2014-435   Vi Sverigedemokrater anser att fokus bör ligga...

  0
 • Reservation

  Reservation     Bygg Malmö helt STK-2014-590   Malmö har sedan många år tillbaka en stor brist på bostäder...

  0
 • Reservation

  Reservation   Begäran från kulturnämnden om tillfälligt anslag för att finansiera flytt-kostnader för Malmö stadsarkiv STK-2014-506   Vi Sverigedemokrater...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande   Ärende: Sammanbrott i familjehem 2013 STK-2014-513   Sverigedemokraterna noterar att antalet sammanbrott i familjehem sjunkit något...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande   Ärende: Remiss från Näringsdepartementet. Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande   Ärende: Remiss från Näringsdepartementet. Förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd...

  0