maj | 2014 | Sverigedemokraterna Malmö

Arkiv för maj, 2014

 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande   Förskolenämnden 2014-05-28 Ärende nr: 24     AU protokoll 20140519   Sverigedemokraterna fortsätter att hävda att...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande   Fritidsförvaltningen 2014-05-28 Ärende: FRI-2014-47   Delårsrapport 1 – 2014   Fritidsförvaltningen visar här att verksamheten bedrivs...

  0
 • Särskilt yttrande

  Stadsområdesnämnd Innerstaden, 2014-05-28   Ärende 13 Remiss angående Plan för kvinnofrid    SOFI 2014-275     Särskilt Yttrande  Efter noggrann genomläsning...

  0
 • Reservation

    Stadsområdesnämnd Innerstaden, 2014-05-28   Ärende: 7   Inriktning av det fortsatta arbetet för en socialt hållbar utveckling – protokollsutdrag...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande Malmö Kulturnämnd Datum: 2014-05-28 Ärende: Nr 9 Rapport ll partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Malmö Museer har ett...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande Malmö Kulturnämnd Datum: 2014-05-28 Ärende: Nr 11, KN-2014-229 Revidering stödmodell studieförbunden För stödet till studieförbunden föreslås en...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt Yttrande   Stadsområdesnämnd Öster i Malmö, 2014-05-28.   Ärende: Nr 6 – SOFÖ-2014-   Sverigedemokraterna kan konstatera att...

  0
 • Särskilt yttrande

  Stadsområdesnämnd Väster, 2014-05-28.   Ärende: 2, Delårsrapport 1, SOFV-2014-593.   SÄRSKILT YTTRANDE. Den av förvaltningen tidigare framtagna åtgärdsplanen syftar...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande       Rapport om utvecklingen om anhörigstöd i Malmö STK-2014-237   Malmö stad verksamheter inom vård...

  0
 • Reservation

  Reservation Överföring av kommunbidrag för perioden maj-aug 2014 för Kommunens rehabiliteringsavdelning, KRA STK-2014-510   Vi Sverigedemokrater har tidigare i...

  0