juni | 2014 | Sverigedemokraterna Malmö

Arkiv för juni, 2014

 • Reservation

  Här ska du få ta del av en reservation som man tycker att även media kunde uppmärksamma då man...

  0
 • Reservation

  Ja vad säger man………..och på vilket språk? Reservation Förskolenämnden 2014-06-19 Ärende nr: 14 FSKF-2014-1004   Anmälan om brist på...

  0
 • Reservation

  Ja vad säger man…….. Reservation   Fritidsförvaltning 2014-06-19 Ärende: FRI-2014-1370   Särskild granskning avseende BBK Playmaker   Denna förening...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt Yttrande   Sociala Resursförvaltningen, 2014-06-25 Ärende: 6   SRN-2014-277  Behovsanalys av romska elevers skolsituation i Malmö   Sverigedemokraterna har...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt Yttrande   Sociala Resursförvaltningen, 2014-06-25 Ärende: 7   SRN-2014-159     Strategin för romsk inkludering   Vi har tagit del av...

  0
 • Särskilt yttrande

  Här får ni ta del av ett särskilt yttrande som vår ledamot i Stadsområde Öster lämnat in och det...

  0
 • Särskilt yttrande

  Alla människors lika värde men alla människor ställs mot varandra och det framkommer väldigt tydligt i vår kommun. Människor...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande   Ärende: Gymn.o vuxutbnämnden  20140627 p 8 ansökan om medel för TAMU, p9 Slutrapport Hassela och p13 Boost...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande   Förskolenämnden 2014-06-19 Ärende nr: 7 FSKF-2014-455   Tillsyn av fristående förskola – Barnomsorgen i Malmö AB...

  0
 • Särskilt yttrande

  Sociala Resursnämnden   Ärende 2    Delårsrapport  2      SRN-2014-547     Särskilt Yttrande     Orosmolnen över Malmö stads ekonomi ter...

  0