september | 2014 | Sverigedemokraterna Malmö

Arkiv för september, 2014

 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande   Ärende: Gymnasie o vux-utb nämnden 2014-09-22 Nr 7 Riktlinjer för förenings och projektbidrag.   Sverigedemokraterna  anser att...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande   Ärende: Gymnasie o vux-utb nämnden 2014-09-22: Tillägg till Dagordningen Konferensresa   Sverigedemokraterna föreslår att när nämnden...

  0
 • Reservation

  Reservation   Ärende: Gymnasie o vux-utb nämnden 2014-09-22 nr 9 Yttrande remiss arbetskläder   Majoriteten föreslår att remissen om...

  0
 • Reservation

  Reservation   Ärende: Gymnasie o vux-utb nämnden 2014-09-22 :nr 8 Motion från Eva Bertz (FP) avseende krav på motprestation...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande Ärende: 9A TN-2014-1467 Delårsrapport 2 2014, fastighetskontoret Sverigedemokraterna anser att jämställdhet med lika lön för lika arbete...

  0
 • Reservation

  Reservation Ärende: 32 TN-2014-147 Gångstråksplan Sverigedemokraterna anser det vara positivt att vi har ett program som visar riktlinjer för...

  0
 • Kommunfullmäktigesammanträde

  Idag klockan 13.00 är det det sista kommunfullmäktigesammanträdet inför den nya valperioden. I fyra år har vi haft sju...

  0
 • Reservation

  Servicenämnden i Malmö, 2014-09-23. Ärende: Nr 12.2 . Handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa Reservation Det är utmärkt att...

  0
 • Särskilt yttrande

  Våra två representanter i Servicenämnden, en ledamot och en ersättare har här lämnat in ett särskilt yttrande, ett yttrande...

  0
 • Särskilt yttrande

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö, 2014-09-18.   Ärende 8. Handlingsplan för bostadsförsörjning 2014. SBN – 2014-1157.   SÄRSKILT YTTRANDE.   Sverigedemokraterna...

  0