november | 2014 | Sverigedemokraterna Malmö

Arkiv för november, 2014

 • Kommunfullmäktigesammanträde

  På Malmö stads hemsida kan man läsa: Hör på livliga debatter om hur Malmö kan bli en ännu bättre stad....

  0
 • Särskilt yttrande

  Servicenämnden i Malmö, 2014-11-25   Ärende nr 15.  Tjänsteskrivelse SN 2014-1665  Tornhuset   Särskilt yttrande   Uttrycket ” Som...

  0
 • Särskilt yttrande

  Servicenämnden i Malmö, 2014-11-25   Ärende nr 14.1  Samråd angående Arkitekturstaden Malmö   Särskilt yttrande   Vi Sverigedemokrater tycker...

  0
 • Kommunstyrelsesammanträde

  Den 5 november höll kommunstyrelsen möte och handlingarna kan du läsa HÄR. Här nedan följer reservationer och särskilda yttrande...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande Ärende: 24 TN-2014-1746 Uppdragsbeskrivning Långsiktig kollektivtrafikstrategi Sverigedemokraterna anser att den rödgröna majoritetens långsiktiga planering för kollektivtrafiken utgår...

  0
 • Reservation

  Reservation Ärende: 22 TN-2014-1626 Förenklad åtgärdsstudie (ÅVS) Malmö för kollektivtrafik i stråken Lindängen – Västra Hamnen och Stenkällan –...

  0
 • Reservation

  Reservation   Fritidsförvaltning 2014-10-30 Ärende: FRI-2014-1478   Utvärdering av bidragsmodell för Folkets Hus föreningar   I detta ärende behandlar...

  0
 • Reservation

  Reservation   Grundskoleförvaltningen 2014-10-23 Ärende: § 3    GRF-2014-8544   Remiss – En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg...

  0
 • Reservation

  Reservation Malmö Kulturnämnd den 21 oktober 2014 Ärende: Nr 10 Mångfaldsrekrytering Kulturförvaltningen Kulturförvaltningen har idag ca 14% av sina...

  0