januari | 2015 | Sverigedemokraterna Malmö

Arkiv för januari, 2015

 • Tre reservationer och fyra särskilda yttranden i Grundskolenämnden

  Grundskolenämnden 2015-01-28 Reservation 2 Politisk organisation Grundskolenämnden 2015-01-28 Reservation 3 Val av ledamöter till AU Grundskolenämnden 2015-01-28 Reservation 13...

  0
 • En reservation och två särskilda yttranden i Servicenämnden

  Servicenämnden Reservation 2015-01-27 Folkets Gård Servicenämnden SY 2015-01-27 Del av nämndsbudget Servicenämnden SY 2015-01-27 Planprogram för Törnrosen

  0
 • Reservationer i Stadsområde Väst

  Stadsområdesnämnd Väst i Malmö 2015-01-27 Reservation Lokala pensionärsrådet (1) Stadsområdesnämnd Väst i Malmö 2015-01-27 Reservation Lokala pensionärsrådet (2)

  0
 • En reservation och två särskilda yttranden i Näringslivsberedningen

    Näringslivsberdningen RES 2015-01-27 Stiftelsen Drivhuset – 09 Näringslivsberedningen SY 2015-01-27 Finsam – 3 Näringslivsberedningen SY 2015-01-27 Utvecklingsmedel inom...

  0
 • Reservation

  Stadsområdesnämnd Väster, 2015-01-02. Ärende 3: Utseende av ledamöter och ersättare i Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott SOFV – 2014-2281 RESERVATION Mot...

  0
 • Reservation

  Stadsområdesnämnd Väster, 2015-01-02 Ärende 3: Utseende av ledamöter och ersättare i Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott SOFV – 2014-2281 RESERVATION Mot...

  0
 • Reservation

  Servicenämnden i Malmö, 2015-01-15 Ärende nr 04, konstituerande möte Inrättande av ett arbetsutskott SN-2014-1974 Reservation 1. Vi Sverigedemokrater reserverar...

  0
 • Särskilt yttrande

  Särskilt yttrande Miljönämnden 2015-01-21 Ärende: 506:04559-2014 (9b) Malmö stads trafik och mobilitetsplan (TROMP) Förslaget till trafik och mobilitetsplan har...

  0
 • Kommunstyrelsesammanträde

  Den 14 januari var det dags för årets första kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var...

  0
 • Invandrarmuseum i Malmö

  Invandrarmuseum i Malmö Efter att jobbat i Malmö i snart en månad blir det allt tydligare för mig hur illa det...

  0