Motion från Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Motion från Sverigedemokraterna Malmö

05

Magnus Olsson sa att SD kan tänka sig att staden låter nyanlända bo i husvagnar eller på båtar men i första hand inte ta emot några alls.
– Det är ekonomiskt oklokt att ta emot nyanlända, sa han.

Idag får de nyanlända som anvisas till Malmö genom den så kallade bosättningslagen tillfälliga bostadskontrakt som gäller i max fyra år. Men SD vill begränsa ansvaret till den tvåårsperiod då staten tar det ekonomiska ansvaret för etableringen.

-Det är rimligt att man klarar av att bli välintegrerad på två år, sa oppositionsrådet Magnus Olsson (SD) i talarstolen.

Motion av Magnus Olsson (SD) avseende ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid