Sverigedemokraterna lämnade idag in två nämndsinitiativ vars syfte är att se till att återvändande IS-terrorister håller sig borta från Malmö. - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna lämnade idag in två nämndsinitiativ vars syfte är att se till att återvändande IS-terrorister håller sig borta från Malmö.

cc8b597e-8829-4a16-9d10-dddc8fd534e8

I ett nämndsinitiativ till kommunstyrelsen föreslår Sverigedemokraterna att Malmö stads kommunstyrelse deklarerar att inga återvändande IS-terrorister ska vara välkomna till Malmö. I nämndsinitiativet till kommunstyrelsen föreslår Sverigedemokraterna också att Malmö stad tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta dem åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige.

I ett annat nämndsinitiativ till Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår Sverigedemokraterna att Arbetsmarknads- och socialnämnden delar med sig av den information man inhämtar om återvändande IS-terrorister, till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Dessutom menar Sverigedemokraterna att nämnden måste hållas informerade om frågan om återvändande IS-terrorister. Därför föreslår SD att Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanställer en rapport om arbetet med återvändande IS-terrorister inför varje nämndsammanträde.

Magnus Olsson, kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö stad kommenterar:

Vi Sverigedemokrater ser det som en självklarhet att politikerna i Malmö ska göra allt för att skydda Malmöborna från dessa mördare som nu är på väg till Sverige. Detta är inte en partipolitisk fråga. Det handlar om att skydda Malmöborna.

Nämndsinitiativ angående återvändande IS-terrorister

Nämndsinitiativ angående delgivning av information om återvändande IS-terrorister