SD lämnar in förslag för att motverka hemlösheten - Sverigedemokraterna Malmö

SD lämnar in förslag för att motverka hemlösheten

cc8b597e-8829-4a16-9d10-dddc8fd534e8

Efter Hem & Hyras reportage om att Malmö stad hyr lägenheter svart från oseriösa lägenhetsföretag för att hantera hemlösheten lämnar Sverigedemokraterna in fem förslag på hur hemlösheten i Malmö kan minska.

Förslagen som lämnas som ett nämndsinitiativ till arbetsmarknads- och socialnämnden är följande:

  • Arbetsmarknads- och socialnämnden tillskriver MKB och andra större bostadsbolag i Malmö att bostadsbolagen ska införa ett krav att egen försörjning från arbete eller Centrala studiestödsnämnden ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med dessa bostadsbolag, när man flyttar till Malmö från en annan kommun.
  • Arbetsmarknads- och socialnämnden upphandlar boenden för Malmös hemlösa först och främst i andra kommuner där bostäder är mer tillgängliga.
  • Arbetsmarknads- och socialnämnden använder husvagnar, båtar eller andra boenden med låga kostnader istället för hotellnätter, inköpta bostadsrätter, villor eller moduler för mottagande av de nyanlända som Malmö stad har tvingats ta emot i enlighet med bosättningslagen.
  • Arbetsmarknads- och socialnämnden ska tillskriva kommunstyrelsen att Malmö stad ska upphöra ta emot anvisade enligt bosättningslagen tills alla hemlösa personer i Malmö har fått en bostad.
  • Arbetsmarknads- och socialnämnden ska uppdra till arbetsmarknads- och socialförvaltningen att årligen återkomma med en rapport om vilka företag förvaltningen hyr lägenheter/boenden ifrån, till vilket pris lägenheten/boendet hyrs in, samt vilken form av dokumentation som ligger till grund för inhyrningen av dessa lägenheter.

Utgångspunkten för Sverigedemokraternas förslag är att alla inte har råd att bo i Malmö och det är inte kommunen som ska subventionera att alla bor i storstaden. Dessutom konstaterar Sverigedemokraterna att asylsökande och nyanlända kommer ha svårigheter att få tag på bostäder i Malmö och att skattebetalarna inte ska belastas för detta.

Magnus Olsson (SD), kommunalråd i Malmö stad, kommenterar:

Det är märkligt att vi hamnat i en situation där Malmö stad hyr svart för att hantera hemlösheten. Det visar på att de styrande politikerna har visat brist på ledarskap. Ansvarigt kommunalråd har enligt egen utsago inte vetat någonting om vad som pågått. Nu visar vi Sverigedemokrater ledarskap genom att lägga fram några konkreta förslag som vi drivit länge och som på riktigt kommer minska hemlösheten.

Nämndinitiativ_angående_hemlösheten_i_Malmö