Kommunstyrelsen 12 oktober - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 12 oktober

MagnusOlsson_press3
PRESSMEDDELANDE – 12 OKTOBER 2021

På dagens kommunstyrelsesammanträde avslog Sverigedemokraterna förslaget om att 4 miljoner kr skulle tilldelas till Öppna Malmö – Malmöforum. Malmö stads arbete mot diskriminering och för inkludering har hittills varit mycket politiserat och skapat mer polarisering än inkludering. De vänsteraktivister som lyfts upp inom verksamheten Öppna Malmö tilltalar ett fåtal. Dessutom framgår det inte riktigt var dessa 4 miljoner kr hamnar. Det är beklagligt att Socialdemokraterna knyter arbetet med Öppna Malmö, som är vänsterinriktad, med det viktiga arbetet mot antisemitism.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Bara för en vecka sedan fick många malmöbor en tidning i brevlådan från Öppna Malmö där vänsteraktivister lyfts fram som förebilder. Det här vill inte vi sverigedemokrater finansiera. Vi stödjer arbetet för inkludering och en starkare gemenskap men inte en krona ska gå till vänsteraktivisterna. 

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till att godkänna tecknandet av ett hyresavtal avseende särskilt boende på Formgatan 15, fastigheten Konstgjutaren 2 i Malmö. Sverigedemokraterna har tidigare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden kritiserat boendet för att ha alltför små lägenheter och dålig utemiljö. Hjälpmedel såsom lift, rullstol, rollator samt två personal till hjälp, ryms dåligt. Det finns undermåliga sköljrum, för små personalrum, minimala sjuksköterskerum och väldigt små omklädningsrum.

Sverigedemokraterna reserverade sig även mot beslutet att hos Länsstyrelsen Skåne anhålla om överlåtelse av tillsyn för Sjölunda avloppsreningsverk och Klagshamns avloppsreningsverk, till Miljönämnden i Malmö stad. Sverigedemokraterna menar att länsstyrelsen har fog för att återkalla Miljönämnden i Malmö stads tillsyn över Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk, då anläggningarna berör en stor del av befolkningen i regionen.

Socialdemokraterna och Liberalerna hade i sista stund lämnat in ett illa förberett förslag om att fördela 175 miljoner kr av Malmö stads överskott till olika nämnder och verksamheter. Förslaget om att dela ut 175 miljoner kr av skattebetalarnas pengar lämnades in kl. 11.00 dagen innan kommunstyrelsen utan någon förvarning till oppositionspartierna. Sverigedemokraterna reserverade sig mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Socialdemokraterna och Liberalerna vill utan granskning dela ut skattebetalarnas pengar till vänster och höger. Nu har de blivit så desperata att de lägger fram förslag i sista stund för att oppositionen ska vara oförberedda. Vi kommer titta på dessa förslag mer noggrant och återkomma i kommunfullmäktige där beslutet ska tas.