Alla bilister ska ha råd att parkera - Sverigedemokraterna Malmö

Alla bilister ska ha råd att parkera

SD Malmö_logo_Högupplöst

Michael Hård af Segerstad (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att tills vidare frysa de parkeringsavgiftsnivåer som gäller idag, samt att inte utöka parkeringsområden som är avgiftsbelagda.

Dessutom vill motionären att det ska genomföras en översyn av parkeringsavgifterna i Malmö stad, samt utreda hur Malmö stad kan anpassa och utforma parkeringsavgifterna för att möjliggöra en mer pragmatisk hållning till boendeparkering.

I motionen nämns det att det politiska styret i Malmö har infört parkeringsavgifter i Limhamn dygnet runt. I motionen refereras det även till Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. som säger att kommunen inte får ta ut en parkeringsavgift för gatuparkering om inte parkeringen är trafikstörande. Det är därmed inte möjligt att ta ut en parkeringsavgift bara för att kommunen vill öka sina intäkter.

Michael Hård af Segerstad (SD) kommenterar motionen:

Allt för länge har parkeringssituationen gått åt fel håll. Nu är vi i en situation där det är för dyrt att parkera för vanligt folk. Vi måste börja se över det här. Att köra bil har fått så många människor att känna frihet. Vi kan inte stå passiva medan bilismen blir en livsstil för endast några få människor som har råd med alltför höga parkeringsavgifter.

 

Motion översyn av malmös parkeringsavgifter