Alla trafikslag måste ges utrymme i Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Alla trafikslag måste ges utrymme i Malmö

Stefan Plath

På dagens sammanträde i tekniska nämnden behandlades en objektsgodkännande för cykelbana Bellevuestråket, till en beräknad bruttoutgift om 37,4 mnkr. Projektet omfattar en separerad cykelbana på stråkets västra sida längs Fridhemstorget, Major Nilssonsgatan och Bellevuevägen från Fridhemstorget till befintliga cykelbanor efter Idunavägen. I projektet ingår även att tillföra mer plantering längs sträckan samt hastighetssäkra övergångställen.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärendet. Detta med anledning av att SD ser en uppenbar risk för en ökad köbildning. De uppskattningar som gjorts kopplat till antalet parkeringsplatser, som blir färre, kan innebära en problematisk situation för de boende i området som av olika anledningar både behöver använda och parkera sin bil.

SD stödjer inte styrets uppfattning om att cykeln ska vara i fokus, utan menar att samtliga trafikslag måste ges rimligt utrymme.

Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

Åter igen ser vi hur styret tar beslut där man negligerar bilisternas vardag och försvårar människors livspussel.