Arbetstid avsatt på anmälningar i skolan ska kompenseras - Sverigedemokraterna Malmö

Arbetstid avsatt på anmälningar i skolan ska kompenseras

93

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden där de föreslår att grundskolenämnden ska kompensera skolorna för den arbetstid som läggs på anmälningsprocessen avseende kränkande behandling. Sverigedemokraterna föreslår även att grundskolenämnden ska informeras mer om arbetet mot kränkande behandlingar.

Personal i Malmös grundskolor får lägga ner mycket tid på att anmäla och utreda kränkande behandling. Detta görs på den arbetstid som lärare ska ägna åt att planera undervisning eller utvärdera. Grundskolenämnden har inte på något sätt kompenserat skolorna för det arbete som personalen lägger ner på att anmäla kränkande behandling som förekommer i skolorna. Det innebär i praktiken att ju fler händelser som förekommer där kränkande behandling behöver anmälas, desto mer urholkas all annan verksamhet i skolorna, då personal behöver avsätta tid på att anmäla och utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna.

Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

Nu ser man att rutiner omkring anmälningsprocessen gällande kränkande behandling kommer på plats. Samtidigt ökar inte den totala mängden arbetstid i samma takt. Utan istället vill styret genomföra besparingar. Lärare måste kunna undervisa. Om tid ska avsättas för att anmäla och utreda kränkande behandling måste detta kompenseras genom mer personal som faktiskt arbetar med detta. Lärarna kan inte skära ner på undervisningstid för att anmäla kränkande behandling. 

 

Nämndinitiativ angående medel till anmälningsprocessen gällande kränkandebehandling