Bättre beskrivning av näringshalten i skolmaten - Sverigedemokraterna Malmö

Bättre beskrivning av näringshalten i skolmaten

lcnxghd6veegsq7qw9gt

Staffan Appelros (SD), Tonni Andersson (SD), Stefan Greschner (SD) och Rolf Hansson har lämnat in ett nämndsinitiativ till Malmö stads servicenämnd där de föreslår att skolmatsedeln ska innehålla en beskrivning av huvudingredienserna i de maträtter som serveras, samt huvudingrediensernas ursprung. Initiativtagarna menar att idag är det svårt att veta vad maten innehåller.

För mer information om nämndsinitiativet kontakta: staffan.appelros@malmo.se

Initiativ 200114