Reservation-arkiv - Sverigedemokraterna Malmö

Reservation

 • Rickard Åhman-Persson

  SD underkänner utredning om avveckling av Burlövs brandstation

  Sverigedemokraterna yrkade idag avslag på att godkänna en utredning om konsekvenserna av en avveckling av brandstationen i Burlöv. Utredningen...

  0
 • Rickard Åhman-Persson

  SD säger nej till nedläggning av Burlövs brandstation

  På fredagen den 12 juni beslutade Räddningstjänsten Syds direktion att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja processen och närmare...

  0
 • 93

  SD röstar nej till förslaget av ny kyrkoherde

  Sverigedemokraterna yrkade igår avslag på förslaget av ny kyrkoherde i Malmö pastorat. I sin reservation till Malmö pastorats kyrkoråd hänvisar...

  0
 • 93

  Ogiltigförklara beslutet om att sälja Södra Sallerups prästgård

  Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, har lämnat in en skrivelse till Domkapitlet i Lunds stift...

  0
 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Kyrkorådet

  Sverigedemokraterna lämnade in två reservationer vid kyrkorådets sammanträde den 11 februari. Kyrkorådet 2019-02-11 Reservation Skrivelse från miljögruppen Kyrkorådet 2019-02-11...

  0
 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Kommunstyrelsesammanträde

  Sverigedemokraterna lämnade in två reservationer vid kommunstyrelsesammanträdet den 13 december. Revidering av förslag till budget 2019 med plan för...

  0
 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Kommunstyrelsesammanträde

  Sverigedemokraterna lämnade in sex särskilda yttranden och en reservation vid kommunstyrelsesammanträdet den 5 december.   Förslag på upphävande av...

  0
 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Kommunstyrelsesammanträde

  Den 3 oktober var det dags för årets nionde kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där...

  0
 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Kommunstyrelsesammanträde

  Den 5 september var det dags för årets åttonde kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där...

  0
 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Kommunstyrelsesammanträde

  Den 15 augusti var det dags för årets sjunde kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där...

  0