Stadsbyggnadsnämnden | Sverigedemokraterna Malmö

Stadsbyggnadsnämnden

 • Tre reservationer och ett särskilt yttrande i Stadsbyggnadsnämnden

  Stadsbyggnadsnämnden 2017-01-24 Reservation Nämndsbudget 2017 Stadsbyggnadsnämnden 2017-01-24 Reservation Tidsbegränsat bygglov Blombuketten Stadsbyggnadsnämnden 2017-01-24 Reservation Tidsbegränsat bygglov Kirseberg Stadsbyggnadsnämnden 2017-01-24...

  0
 • Reservation i Stadsbyggnadsnämnden

  Stadsbyggnadsnämnden 2016-04-21 Reservation Spårvagnar

  0
 • Reservation och särskilt yttrande i stadsbyggnadsnämnden

  Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-09 SY Tidsbegränsat bygglov Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-09 Reservation Härbärge

  0
 • Särskilt yttrande i Stadsbyggnadsnämnden

  Stadsbyggnadsnämnden 2015-10-15 SY Ansökan om bygglov för nybyggnation av förskola

  0
 • En reservation och fyra särskilda yttranden i stadsbyggnadsnämnden

  Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-11 Reservation Bygglov för församlingslokal Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-11 SY Detaljplan Folkskolan 3 Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-11 SY Fastigheten Gäddan 9 Stadsbyggnadsnämnden...

  0
 • Särskilt yttrande i Stadsbyggnadsnämnden

  Stadsbyggnadsnämnden 2015-02-12 SY Hammaren 11

  0
 • Reservation

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-10-16. Ärende: SBN-2014-1254 PP 6044 Planprogram för Törnrosen och del av Örtagården i Rosengård. Reservation. Ärendet...

  0
 • Särskilt yttrande

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-10-16. Ärende: SBN-2014-1086 Malmöinitiativet skydda Lundavägens koloniområde. Särskilt yttrande. Sverigedemokraterna vill klargöra sin ståndpunkt i ärendet...

  0
 • Reservation

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-10-16. Ärende: SBN-2014-1248 Förenklad åtgärdsvalsstudie Malmö för kollektivtrafiken i stråken Lindängen- V Hamnen och Stenkällan V...

  0
 • Särskilt yttrande

  Stadsbyggnadsnämnden i Malmö 2014-10-16. Ärende: SBN-2014-725 Hållbart resande I Limhamns hamnområde. Särskilt yttrande. Ärendet gäller strategi för hållbart resande...

  0