Debatt mellan Magnus Olsson (SD) och Andreas Schönström (S) angående bostadssituationen i Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Debatt mellan Magnus Olsson (SD) och Andreas Schönström (S) angående bostadssituationen i Malmö