Debatt mellan Magnus Olsson (SD) och Roko Kursar (L) i Malmö stads kommunfullmäktige. - Sverigedemokraterna Malmö

Debatt mellan Magnus Olsson (SD) och Roko Kursar (L) i Malmö stads kommunfullmäktige.