Debatt Sydsvenskan: Lägg nya förvaret för personer som ska utvisas i Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Debatt Sydsvenskan: Lägg nya förvaret för personer som ska utvisas i Malmö

Under de senaste veckorna har det uppmärksammats att flera kommuner i sydvästra Skåne har svarat nekande på Migrationsverkets förfrågan om det där finns lämplig fastighet för ett nytt förvar av personer som skall utvisas från Sverige. SD Malmö anser att Malmö stad ska ta eget initiativ och kontakta Migrationsverket eftersom den mest lämpliga kommunplaceringen för ett förvar är just Malmö.

Förvarsverksamhet har redan funnits och var för två år sedan planerad för i Malmö. Fram till i början av år 2004 låg en förvarsenhet i Sege park och under år 2016 var den före detta kriminalvårdsanstalten på Kirseberg påtänkt för ombyggnad till förvar. Vi föreslår att Malmö kommun snabbutreder var det i utkanten av Malmö finns lämpliga fastigheter för att inrätta den här typen av verksamhet.
Att Malmö kommun är den bästa och logiska lokaliseringen beror på följande faktorer: Här finns den största enheten inom gränspolisverksamheten i södra Sverige. Det är gränspolisen som handlägger det övervägande flertalet förvarsärenden. De flesta som tas i förvar har påträffats vid inresan via Öresundsbron eller vid illegal vistelse i Malmö. Förmodligen finns i Malmö det största antalet personer som vistas illegalt i södra Sverige. Verkställigheterna sker i majoriteten av ärendena med bil över Öresundsbron och avresa från Copenhagen Airport. Även kostnadsskäl i övrigt talar för Malmö. När Malmöbaserade offentliga biträden samt utredare från Polisen och Migrationsverket behöver åka till förvaret tar det i anspråk kort arbetstid och transportkostnaderna minimeras.
Sammantaget bör den lämpligaste placeringen vara nära brofästet på Lernacken. Om dessutom ett poliskontor byggs där eller i närheten minimeras rymningsrisken från förvaret. Anledningen till att Polisen bör ta över bevakningen är Migrationsverkets oförmåga att ge personalen rimliga arbetsförhållanden, att klimatet har hårdnat på förvaren och de återkommande rymningarna. Detta visar tydligt att Migrationsverket inte är kapabelt att ha ansvar för denna tvångsåtgärd.

Magnus Olsson (SD)

 

Debattartikeln publicerades i Sydsvenskan den 27 juni 2018