Det ska vara lätt att ha elbil i Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Det ska vara lätt att ha elbil i Malmö

Anders Olin (SD), ledamot i kommunfullmäktige, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Malmö stad ska stärka möjligheterna att ladda elbilar. Bland annat föreslår han att Malmö stad ska ta fram en plan för laddinfrastruktur.

De två förslag som Anders Olin (SD) lägger fram i sin motion är:

  • Att kommunfullmäktige beslutar att ge berörd förvaltning i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys gällande elförsörjningen vid en 50% övergång till elfordon.
  • Att kommunfullmäktige beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i samråd med fastighets- och gatukontoret i uppdrag att ta fram en plan för laddinfrastruktur i Malmö Stad.

Motion angående laddinfrastruktur