En mer näringslivsvänlig inriktning för MKB - Sverigedemokraterna Malmö

En mer näringslivsvänlig inriktning för MKB

05

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att kommunstyrelsen ska utforma tillägg till MKB Fastighets AB:s särskilda ägardirektiv, som värnar om näringslivets tillväxt och utveckling i Malmö.

I motionen påvisar motionärerna Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) att MKB på olika sätt konkurrerar med näringslivet i Malmö, bland annat genom mötesplatser och elproduktion. Därför anser motionärerna att det behövs ett tillägg i MKB:s särskilda ägardirektiv som hindrar MKB från att konkurrera med näringslivet utanför det som är MKB:s affärsgren. Detta tillägg till särskilda ägardirektiv borde även uppmana MKB att gynna näringslivet, då ett växande näringsliv är av essentiell vikt för ett bostadsområde.

Magnus Olsson (SD), oppostionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Vi har varit i samtal med småföretagare och större företag som menar att MKB skapar hinder för deras expansion. Samtidigt ser vi att MKB ger sig in i branscher utanför bostadsmarknaden. Det är lätt för stora kommunala bolag att hämma näringslivets utveckling, trots att man har goda intentioner. Det här är något som MKB behöver beakta i framtiden.

en_mer_näringsliv_inriktning_för_MKB MO