Enkel fråga angående arbetsmiljön för lärare i Malmö stad - Sverigedemokraterna Malmö

Enkel fråga angående arbetsmiljön för lärare i Malmö stad

93

Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en enkel fråga till kommunalrådet Sara Wettergren om arbetsmiljön för lärare i Malmö stad. I den enkla frågan presenterar Gholam Ali Pour uppgifter från en arbetsmiljöundersökning som Lärarnas riksförbund i Malmö genomförde våren 2019. Uppgifterna visar bland annat att en av tio lärare har blivit utsatt för fysiskt våld på arbetsplatsen.

Andra uppgifter som framkommer i arbetsmiljöundersökningen är följande:

  • 49,3 procent av de svarande anser inte att de har tillräckliga resurser och förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.
  • 49,1 procent av de svarande anser inte att de får den fortbildning som behövs för att bedriva en utbildning med kvalitet.
  • 41,3 procent av de svarande får inte möjlighet till att ha 30 minuters ostörd lunchrast varje dag.

Arbetsmiljöundersökningen genomfördes innan Socialdemokraterna och Liberalerna tog beslut om att genomföra besparingar på 75 miljoner kr inom Malmös grundskoleverksamhet.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

Jag förstår inte riktigt hur man kan genomföra besparingar inom skolan när arbetsmiljön för lärare redan är under all kritik. Jag vill gärna att kommunalrådet Sara Wettergren förklarar hur arbetsmiljön för lärare ska förbättras samtidigt som hon genomför besparingar.