Enkel fråga angående Malmö stads samverkan med Malmös Unga Muslimer - Sverigedemokraterna Malmö

Enkel fråga angående Malmö stads samverkan med Malmös Unga Muslimer

93

För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour 072-391 75 93

Enkel fråga angående Malmö stads samverkan med Malmös Unga Muslimer

Den 4 december 2018 så höll Malmös Unga Muslimer (MUM) ett ”opinionscafé” i Tegelhuset Bricks, en lokal/mötesplats som tillhör Malmö stad. Man kunde även läsa om detta arrangemang på Tegelhusets officiella Facebook-konto. Under 2018 har MUM flera gånger arrangerat liknande ”opinionscaféer”.

Malmös Unga Muslimer är en del av organisationen Sveriges Unga Muslimer. I en rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) publicerat på sin hemsida så presenterar man följande slutsatser om Sveriges Unga Muslimer:

• Inom Sveriges unga muslimers organisation har det under senare år funnits flera överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön och andra antidemokratiska islamistiska miljöer, framförallt genom en del av SUM:s bidragsberättigade lokalföreningar. Sympatisörer och aktivister för extremistiska rörelser har och har haft ledande positioner i några föreningar.

• Såväl SUM:s centralorganisation som olika medlemsföreningar har regelbundet de senaste åren bjudit in externa föreläsare och samarbetspartners vars ståndpunkter går på tvärs med kraven på demokratins idéer. Flera av dem har varit återkommande som föreläsare eller samarbetspartner.

• Sveriges unga muslimer har formella samarbeten med organisationer och personer som har nära kopplingar till Muslimska brödraskapet.

I rapporten nämns det också att Malmös Unga Muslimer har bjudit in Ahmad Al Mofty, en imam som uttryckt misogyna åsikter, och Adnan Abou Chakra, som har nära kontakter med och sympatier för Hamas och Islamiska Jihad. Baserat på denna rapport har MUCF dragit in statsbidragen till Sveriges Unga Muslimer.

Då det finns underlag för att Malmös Unga Muslimer är en organisation som sprider extremism, kommer kommunalrådet Frida Trollmyr föreslå fritidsnämnden att sluta stödja och möjliggöra denna organisations verksamhet?

Nima Gholam Ali Pour (SD)

 

Den enkla frågan kan laddas ner här: Enkel fråga angående Malmö stads samverkan med Malmös unga muslimer