Enkel fråga angående MKB:s dotterbolag - Sverigedemokraterna Malmö

Enkel fråga angående MKB:s dotterbolag

Anders Olin (SD), ledamot i kommunfullmäktige, har lämnat in en enkel fråga angående kommunfullmäktiges beslut att godkänna MKB:s bildande av ett dotterbolag. Frågan ska ställas till kommunalrådet Simon Chrisander (L).

I sin enkla fråga skriver Olin att projektet att utveckla Lindängen centrum har kantats av diverse frågetecken och att Sverigedemokraterna ställer sig frågande till den affärsuppgörelse som genomförts.

Olin undrar om Malmö stad har för avsikt att driva igenom fler liknande affärer, med samma förutsättningar.