Enkel fråga angående skattefinansierade organisationer som stödjer illegala migranter - Sverigedemokraterna Malmö

Enkel fråga angående skattefinansierade organisationer som stödjer illegala migranter

05

Magnus Olsson (SD) har lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige om de skattefinansierade hemliga nätverk inom Malmös civilsamhälle som främjar att illegala migranter kan uppehålla sig i Malmö.

Magnus Olsson (SD) undrar om kommunalrådet Sedat Arif (S) kommer verka för att skattemedel slutar överföras till verksamheter/organisationer som stödjer illegala migranter i Malmö?

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Det finns få människor, om ens några, som vill att skattemedel ska stödja illegala migranters uppehälle i Malmö. Ändå fortsätter det äga rum. Jag vill veta varför Socialdemokraterna insisterar att främja illegal migration när de vet att den förstärker den svarta ekonomin i Malmö och underminerar de beslut som Migrationsverket tagit. 

Enkel fråga_illegala Olsson SD