Enkel fråga: Kommer Malmö stad avsluta samarbetet med Kontrapunkt? - Sverigedemokraterna Malmö

Enkel fråga: Kommer Malmö stad avsluta samarbetet med Kontrapunkt?

93

Sverigedemokraterna har lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige där vi undrar om kommunalrådet Sedat Arif kommer verka för att arbetsmarknads- och socialförvaltningen avslutar samarbetet med Kontrapunkt.

Frågeställaren Nima Gholam Ali Pour (SD) hävisar till en kommunal utredning  från arbetsmarknads- och socialförvaltningen som visar att:

  • Alla aktiva medlemmar i Kontrakultur, föreningen som driver Kontrapunkt, måste skriva på en ”engagemangsöverenskommelse”. Däremot har arbetsmarknads- och socialförvaltningen inte fått ta del av denna ”engagemangsöverenskommelse”, vilket är problematiskt då Kontrapunkt har anklagats för att nyttja svartarbete.
  • Kontrapunkt har ändrat juridisk person medan samarbetet med arbetsmarknads- och socialnämnden pågick. Ändringen av juridisk person har däremot inte meddelats till arbetsmarknads- och socialnämnden.
  • Kontrapunkts syn på skenäktenskap är oklar. I samtal med arbetsmarknads- och socialförvaltningen tar Kontrapunkt avstånd från skenäktenskap men på sin facebook-sida försvarar de skenäktenskap och ser arrangerandet av skenäktenskap som en ”medmänsklig skyldighet”.

Trots utredningens slutsatser har arbetsmarknads- och socialnämnden endast ”pausat” samarbetet med Kontrapunkt. Sverigedemokraterna reserverade sig mot detta beslut och föreslog att samarbetet skulle avslutas.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

Det är anmärkningsvärt att Malmö stad har ambitionen att fortsätta samarbetet med en organisation som har öppet försvarat arrangerandet av skenäktenskap. Det är viktigt att det här samarbetet avslutas för att göra en tydlig markering. Malmö stad kan inte samarbeta med föreningar som främjar lagbrott.

Enkel fråga angående Kontrapunkt