Enkel fråga om hemlösheten i Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Enkel fråga om hemlösheten i Malmö

93

För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour 072-391 75 93

Enkel fråga angående hemlösheten i Malmö

Enligt den senaste hemlöshetskartläggningen har 71 procent av Malmös hemlösa ett annat födelseland än Sverige. Detta är en ökning på 10 procentenheter sedan 2014. Samtidigt är det många med utländskt medborgarskap som är hemlösa i Malmö. Enligt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens delårsrapport kommer även anhöriginvandringen leda till att hemlösheten ökar.

Att hemlösheten i Malmö stad har blivit ett invandringsproblem beror på att nyanlända har svårt att komma in på bostadsmarknaden i storstäderna, och så kommer det fortsätta vara för en lång tid framöver.

Kan styret i Malmö stad se till att den strukturella hemlösheten minskar samtidigt som Malmö fortsätter ta emot nyanlända?

Nima Gholam Ali Pour (SD)