Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S) om bidrag till betalda resor i utlandet för anhöriga. - Sverigedemokraterna Malmö

Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S) om bidrag till betalda resor i utlandet för anhöriga.

Lars-Johan Hallgren

Lars-Johan Hallgren har ställt följande enkla fråga till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S):

Det framkom nyligen att en sjuårig familjehemsplacerad flicka begärt ett bidrag av
Malmö kommun på 10 000 kronor.

Detta för att hennes föräldrar och bror skulle kunna resa mellan två städer i Indien för
att kunna genomföra en intervju på Sveriges ambassad med avsikten att erhålla
uppehållstillstånd i Sverige.

Enligt tidigare märkliga domar i andra liknande sammanhang skulle det innebära att
om flickans båda föräldrar och bror erhåller uppehållstillstånd i Sverige så skulle
även Malmös skattebetalare bli skyldiga att bekosta flickans familjs resa från Indien
till Sverige.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö kommun gjorde en korrekt bedömning
och beviljade inte flickan bidraget för att det inte kan motiveras att det skulle ge
henne en skälig levnadsnivå i Sverige.

Det beslutet överklagades till förvaltningsrätten av flickans gode man och
förvaltningsrätten var av den åsikten att Malmö Stad inte har rätt att neka utbetalning
av försörjningsstöd för denna typ av resor och därmed bakläxa till Malmö kommun.

Ärendet måste nu återförvisas till kommunen för ny handläggning där man i princip
– i och med förvaltningsrättens dom i frågan – nu är bunden till att den här gången
fatta ett beviljande beslut.

Som vän av ordning och skattebetalare i kommunen tar man sig för pannan!

Med vad som ovan har framförts vill jag ställa följande enkla fråga till finanskommunalrådet
Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S):

Har Arbetsmarknads-och socialnämnden, Kommunstyrelsen eller någon
annan kommunal instans för avsikt att överklaga förvaltningsrättens beslut?

Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh om bidrag till betalda resor i utlandet för anhöriga