Enkel fråga till kommunalrådet Karolina Skog (MP) gällande boendesegregationen i Malmö | Sverigedemokraterna Malmö

Enkel fråga till kommunalrådet Karolina Skog (MP) gällande boendesegregationen i Malmö

Malmö 2016-04-25
Enkel fråga till kommunalrådet Karolina Skog med ansvar för stadsbyggnad och service.

Sverige och i synnerhet Malmö har i dag en stor bostadsbrist där mellan 7000-10 000 unga aktivt söker en bostad i Malmö. Regeringen har i dagarna anslagit 1,85 miljarder för nödvändiga byggen i tider av bostadsbrist som fördelas bland landets kommuner, av dessa medel kommer 1,1 miljarder att användas till nyanlända.

Malmö kommunala bostadsbolag tog den 4 april beslut om att använda sig av ett ramavtal för modulbostäder som tecknades i juni 2015 för ungdomsbostäder till en kostnad av 250 miljoner plus moms och markavgifter för att nu användas till nyanlända.

En grupp som får stå åt sidan hela tiden är stadens unga som under årens lopp fått bostadsmässorna Ungbo12 och Funky rooms, båda mindre lyckade projekt om man ser det ur ett bostadsbyggande perspektiv med ett resultat av endast en handfull lägenheter. Samtidigt kan vi då se hur regeringen lagstadgar så att kommunerna måste tillgodose de nyanländas bostadsbehov med lånade medel.

Under denna och den föregående mandatperioden har inget politiskt parti i Sverige och Malmö kunnat ställa sig bakom Social housing, samtidigt som vi kan läsa i Malmö stads bostadspolitiska mål att, Staden ska aktivt motverka boendesegregation. Vi Sverigedemokrater anser att den utveckling som sker är i precis motsatt riktning än vad man säger sig stå för och hur man vill bygga staden, där man i stället bygger boendesegregation.

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande enkla fråga till Karolina Skog:

Är du nöjd med den utveckling där staden aktivt medverkar till boendesegregation?

 

___________________
Anders Olin (SD)

anders.olin@sverigedemokraterna.se

anders.olin@sverigedemokraterna.se