Etablera parkeringsgator med laddinfrastruktur för elbilar - Sverigedemokraterna Malmö

Etablera parkeringsgator med laddinfrastruktur för elbilar

Ilvars Hansson

Ilvars Hansson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som ämnar att ge tekniska nämnden i uppdrag att identifiera gator som kan ändras om till parkeringsgator med laddinfrastruktur.

Motionären menar att åtgärder måste tas för att den som bor inne och omkring stadscentrum och vill skaffa en miljövänlig elbil, ska kunna göra detta.

Frågor om motionen ställs till motionären:

Ilvars Hansson

073-5307004

Ilvars.hansson@malmo.se

Motion om s.k. parkeringsgator med laddinfrastruktur