Familjeanpassa Bulltofta rekreationsområde - Sverigedemokraterna Malmö

Familjeanpassa Bulltofta rekreationsområde

Stefan Plath

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till tekniska nämnden där man föreslår att fastighets- och gatukontoret ska utreda möjligheten till en lekplats på Bulltofta rekreationsområde samt även utreda möjligheten till fler fasta grillplatser på Bulltofta rekreationsområde.

Sverigedemokraternas ledamöter i tekniska nämnden menar att till skillnad från Bokskogen så saknas det en samlingsplats för de yngre barnen på Bulltofta rekreationsområde. Ledamöterna lyfter även upp att på grund av att det inte finns nog med fasta grillplatser på Bulltofta rekreationsområde så grillar vissa besökare på marken eller på andra mindre väl valda platser.

Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

Sverigedemokraterna är ett familjevänligt parti och vi vill att Malmö blir en mer familjevänlig stad. För detta krävs det bland annat rekreationsområden som är anpassade till barn och där omgivningen ger en känsla av trygghet. 

initiativärende bulltofta