Film från senaste kommunfullmäktigesammanträdet - Sverigedemokraterna Malmö

Film från senaste kommunfullmäktigesammanträdet

På kommunfullmäktigesammanträdet den 1 mars 2018 behandlades frågan om Modell för investeringsstyrning i Malmö stad. Modellen har fått kritik från nämnder men skulle ändå ha röstats genom av de styrande partierna i Malmö om inte Sverigedemokraterna yrkat på återremiss. Ett återremissyrkande som Moderaterna sedan instämde i.

För vår del är det viktigt att alltid ta det säkra före det osäkra, inte minst när det kommer till frågor om Malmös ekonomiska situation. Tack vare oss kommer frågan nu beredas igen för att vi ska få ett bättre förslag till beslut än tidigare!