Fler förskoleklassplatser i Klagshamn - Sverigedemokraterna Malmö

Fler förskoleklassplatser i Klagshamn

93

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ där vi föreslår att grundskoleförvaltningen i samråd med vårdnadshavare i Klagshamn ska ta fram ett förslag till hur fler förskoleklassplatser kan anordnas vid Klagshamnsskolan. Bakgrunden är att 16 barn inte fått en förskoleklassplats vid Klagshamnsskolan, vilket beror på en dålig planering från grundskoleförvaltningen.

Förslag som lyfts fram av de drabbade vårdnadshavarna för att anordna fler förskoleklassplatser är:

  • Bättre nyttja Strandbyggnaden
  • Sätta upp barack
  • Nyttja lokaler i Folkets hus eller i kyrkans Rotunda

Med tanke på den skada som skett så anser Sverigedemokraterna att dessa förslag borde skyndsamt utredas och genomföras, under en begränsad tid, tills behovet av förskoleklassplatser i Klagshamn är tillgodosedda.

Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour (SD), kommenterar:

Självklart borde Sveriges tredje största stad kunna anordna sexton förskoleklassplatser när det som står på spel är familjers livspussel och barnens trygghet. Om det inte är möjligt, då är det något fel på hur grundskoleförvaltningen verkar här i Malmö. Det här går att lösa. Frågan är om den politiska viljan finns hos det politiska styret. 

 

Nämndsinitiativ_klagshamn_förskola