Fler måste lära sig det svenska språket - Sverigedemokraterna Malmö

Fler måste lära sig det svenska språket

93

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till grundskolenämnden om att grundskoleförvaltningen ska påbörja ett utvecklingsarbete för att höja måluppfyllelsen i ämnet svenska som andraspråk.

Enligt grundskoleförvaltningens senaste kvalitetsrapport blir ca 34% av de elever som läser ämnet underkända och 30% uppnår (E).

Initiativtagarna Nima Gholam Ali Pour, Ulf Blomström, Nichodemus Nilsson och Oliver Limachi skriver i nämndsinitiativet att svenska språket är centralt för elever som läser svenska som andraspråk och i synnerhet för elever som har svårigheter med språket. Svenska är nyckeln till samhället, utvecklandet av en svensk identitet och avgörande för anpassningen till det svenska samhället.

Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i grundskolenämnden, kommenterar:

Vi har elever med svenska som andraspråk som inte riktigt lyckas lära sig det svenska språket i skolan och sedan så undrar man varför integrationen misslyckats. Om inte dessa barn lyckas lära sig det svenska språket så kommer de aldrig kunna bli en del av Sverige. En framgångsrik integrationspolitik börjar redan i skolan. 

 

Nämndinitiativ_angående_svenska_som_andraspråk