Förbättra dialogen mellan skolpolitiker och rektorer - Sverigedemokraterna Malmö

Förbättra dialogen mellan skolpolitiker och rektorer

93

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till grundskolenämnden där vi föreslår att ett mötes forum ska anordnas där grundskolenämndens ledamöter kan träffa rektorerna.

Initiativtagarna Nima Gholam Ali Pour (SD), Ulf Blomström (SD), Nichodemus Nilsson (SD) och Reginald Scott (SD) menar att det idag förekommer möten med enskilda rektorer där det är svårt att ha en diskussion om skolornas gemensamma utmaningar.

Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraterna i grundskolenämnden, kommenterar:

Att huvudmannen och de som organiserar verksamheten i skolorna har ett gemensamt forum borde vara en självklarhet. Vi som sitter i nämnden måste få en närmare kontakt med verkligheten i grundskolorna. De rapporter som vi får i nämnden missar många av de problem som personal och vårdnadshavare upplever. Det mötesforum som vi föreslår ger rektorerna en större möjlighet att påverka de beslut som nämnden tar och lyfta fram ett skolledarperspektiv.