Förstärk Malmös krisorganisation - Sverigedemokraterna Malmö

Förstärk Malmös krisorganisation

05

Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion om att kommunstyrelsen ska utreda ett möjligt samarbete mellan FRG, frivilliga försvarsorganisationer och Malmö stad.

FRG är en frivillig resurs som stödjer och förstärker kommuners krishantering. Sverigedemokraterna menar att en FRG och de frivilliga försvarsorganisationerna kan vara avgörande på hur hårt en händelse påfrestar Malmös krishantering och beredskap.

Ett avtal med både frivilliga försvarsorganisationer och en FRG är inte bara en avlastning, utan ett komplement och förstärkning med det som behövs när krisen eller den extraordinära händelsen uppstår.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Vi har en hel del organisationer med kompetens inom krisberedskap. I Stockholm och Göteborg använder man sig av denna kompetens medan i Malmö så finns inte detta samarbete. Det är viktigt att även Malmö börjar uppmärksamma denna kompetens, nu när vi håller på att bygga upp en krisberedskap. 

Motion om FFO – FRG i Malmö