Fortsatt nej till försäljning av prästgård - Sverigedemokraterna Malmö

Fortsatt nej till försäljning av prästgård

93

På måndagens kyrkoråd reserverade sig Sverigedemokraterna mot en försäljning av Södra Sallerups prästgård och efterlyste en alkoholpolicy i Malmö pastorats representations- och uppvaktningsreglemente.

Åter igen presenterades ett förslag om att sälja Södra Sallerups prästgård utan att förklara varför försäljningen sker. Barnkonsekvensanalysen som visar att dopverksamheten i hela Malmö pastorat kommer drabbas, saknades i underlaget till ärendet. Det lokala verksamhetsrådet i Husie stödjer inte försäljningen och har i olika konsekvensanalyser visat hur en försäljning kommer drabba verksamheten. Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget att lämna Södra Sallerups prästgård till försäljning. Kyrkorådet beslutade att stödja en försäljning av Södra Sallerups prästgård. Det slutgiltiga beslutet kommer tas av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet skulle även godkänna en revidering av Malmö pastorats representations- och uppvaktningsreglemente. Sverigedemokraterna yrkade att ärendet skulle återremitteras till kyrkorådets arbetsutskott för att kyrkorådets arbetsutskott ska utforma en alkoholpolicy. Sverigedemokraternas förslag röstades ner av de andra nomineringsgrupperna.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kyrkorådet, kommenterar:

Idag har Svenska kyrkan i Malmö ingen alkoholpolicy. Jag har även märkt att det är vanligare att alkohol serveras vid middagar med Malmö pastorat jämfört med middagar som Malmö stad arrangerar. Problemet är att enligt nuvarande regler så bestämmer kyrkorådets ordförande när alkohol ska serveras. Det är mycket olämpligt. Vi behöver en tydlig alkoholpolicy. Jag är säker på att kyrkans medlemmar inte vill att deras kyrkoavgift ska finansiera alkoholkonsumtion. 

 

kyrkorådet_9_september