GDPR-säker skolfotografering är möjlig - Sverigedemokraterna Malmö

GDPR-säker skolfotografering är möjlig

93

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden där man föreslår att företaget IST Foto ska bjudas in till grundskolenämndens sammanträde för att berätta mer om sin GDPR-säkra skolfototjänst.

Grundskoleförvaltningen avvecklade skolfotografering på grund av att skolfotograferingen inte var förenligt med dataskyddsförordningen. Grundskoleförvaltningens slutsatser baserades på en rapport som aldrig behandlades i grundskolenämnden och som inte ens var tillgänglig för grundskolenämndens ledamöter.

IST är ett företag som idag har samarbete med Malmö stad och levererar olika tjänster till grundskoleförvaltningen. Företaget har utvecklat en GDPR-säker skolfototjänst som kallas IST- fototjänst. Kommuner som Skurup, Älmhult, Kramfors, Sigtuna, Botkyrka, Sunne, Växjö och Linköping är några kommuner som använder sig av IST-fototjänst.

Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

Det är beklagligt att skolfotograferingen har avvecklats genom ett beslut som vi nu förstår har varit helt och hållet godtyckligt. Vi anser att grundskolenämnden ska göra om och göra rätt. Det finns företag som har ganska enkla och praktiska lösningar på hur skolfotografering kan äga rum. Vi anser att politikerna har en skyldighet att lära sig mer om dessa lösningar innan vi avvecklar någonting som är en populär svensk skoltradition. 

nämndsinitiativ_angående_inbjudan_till_företaget_IST_foto