Hjälp äldre att undvika smittas av covid-19 - Sverigedemokraterna Malmö

Hjälp äldre att undvika smittas av covid-19

Ilvars Hansson

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till hälsa- vård- och omsorgsnämnden där man föreslår att förvaltningen ska snabbutreda om det är möjligt att inleda ett samarbete med affärsinnehavare i Malmö, med syftet att möjliggöra att äldre Malmöbor ska kunna beställa hem dagligvaror av affärerna.

Inspiration till nämndinitiativet hämtas från Sölvesborgs kommun där kommunen har gått ut med information om att äldre nu har möjligheten att beställa hem varor av affärerna i kommunen. Det gäller dagligvaror som de äldre kan få plockat och hemkört till sig. De äldre betalar endast för själva varorna och varken för plockning eller hemkörning, som sköts av kommunen, gratis.

Ilvars Hansson (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, kommenterar:

Om det är möjligt för kommunen att göra denna insats och skydda de äldre från detta virus så är det en självklarhet att vi ska sätta igång och göra detta så fort som möjligt.

Initiativärende HVON 20200322 Nämndinitiativ om samarbete för äldres väl