Inga skattemedel till Ibn Rushd! - Sverigedemokraterna Malmö

Inga skattemedel till Ibn Rushd!

93

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där vi föreslår att Malmö stad upphör bevilja medel till det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd eller verksamheter där studieförbundet Ibn Rushd är medarrangör.

I motionen lyfter Sverigedemokraterna fram att flera rapporter visar att det finns kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska Brödraskapet. Sverigedemokraterna menar att det är oacceptabelt att Malmö stad betalar ut skattemedel till en organisation som med rätta kan benämnas som islamistisk. Ett studieförbund som hämtar ideologisk inspiration från Muslimska brödraskapet ska inte på något sätt stödjas av Malmö stad.

Motionären och kommunfullmäktigeledamoten Nima Gholam Ali Pour (SD) kommenterar:

Rapport efter rapport har kommit ut som visar att Ibn Rushd är inget annat än en islamistisk organisation med ideologiska kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Ändå fortsätter de andra partierna sticka huvudet i sanden och beviljar kommunala medel till Ibn Rushd. Nu får de andra partierna ta ställning och berätta för väljarna om de ska fortsätta stödja islamismen eller om stödet till Ibn Rushd ska upphöra.