Inga skattemedel till Muslimska brödraskapet - Sverigedemokraterna Malmö

Inga skattemedel till Muslimska brödraskapet

93

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmös stads kommunfullmäktige där partiet föreslår att kommunen ska upphöra att bevilja skattemedel till organisationer som har någon form av association med Muslimska brödraskapet.

Motionären Nima Gholam Ali Pour (SD) refererar i motionen till MSB:s rapporter som pekar ut bland annat studieförbundet Ibn Rushd som en organisation som är associerad med Muslimska brödraskapet. MSB:s rapporter om Muslimska brödraskapet har även framfört att organisationer som är associerade till Muslimska brödraskapet kan ha en ”förberedande radikaliseringseffekt på vissa individer genom att påverka dem med idéer som gör att de går vidare till mer radikala sammanhang”.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

Min uppfattning är att Malmö stad inte kan betala ut skattemedel till organisationer som enligt statliga myndigheter har samverkan med Muslimska brödraskapet. Bortsett från att det inte är en ändamålsenlig användning av skattemedel så är Muslimska brödraskapet en islamistisk rörelse som aktivt motverkar demokratiska och västerländska värderingar. Det är inte kommunens uppgift att främja bildandet av ett kalifat.

upphör_med_att_betala_ut_skattemedel_till_organisationer_som_har_kopplingar_till_muslimska_brödraskapet