Ingen ramadan i skolan - Sverigedemokraterna Malmö

Ingen ramadan i skolan

05

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att grundskolenämnden ska ta fram riktlinjer där rektorer rekommenderas att i samverkan med vårdnadshavarna avråda elever från att fasta i skolan.

Bakgrunden till detta är att höga tjänstemän vid grundskoleförvaltningen har offentligt kritiserat en biträdande rektor som uppmanat eleverna att äta under den muslimska fastan, ramadan.

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Även måltiden ska vara en undervisningssituation. Dessutom är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskap. Därför menar vi sverigedemokrater att skolan inte är rätt plats för barn att ägna sig åt den muslimska fastan, ramadan.

Att barn kommer till skolan och fastar främjar inte barnens skolgång. Ramadan varar en hel månad. Det är en förlorad skol månad för de barn som fastar och som inte har orken att ta till sig kunskap i skolan.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Det är viktigt att den svenska skolan inte anpassar sig till islam och att elever följer de regler som finns i skolan. Religionsfrihet kan inte innebära att skolpersonalen ska förnekas att göra det som är bäst för barnet. I det här fallet handlar det om att all forskning visar att elever behöver äta för att ta till sig kunskap. 

 

Motion – Ingen fasta i skolan 2021-04-26