Källarmoskéerna måste stängas - Sverigedemokraterna Malmö

Källarmoskéerna måste stängas

05

Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att:

  • Kommunen kartlägger Malmös källarmoskéer.
  • Kommunen ska utreda hur källarmoskéer kan stängas ner genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer.
  • Kommunen ska verka för att stänga ner Malmös källarmoskéer genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer.

Magnus Olsson (SD) skriver i motionen att källarmoskéer sprider hat och extremism och att religionsfriheten inte ska skydda aktörer som sprider hat och extremism. Syftet med att stänga ner källarmoskéerna är att främja integration och trygghet.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Det är många Malmöbor som undrar varför dessa källarmoskéer kan fortsätta sprida hat när politiken har så många verktyg för samhällsplanering. I Sverigedemokraternas Malmö kommer det inte finnas källarmoskéer. När motionen kommer upp till kommunfullmäktige får de andra partierna ta ställning till hur de ser på källarmoskéerna i Malmö. 

Motion_stäng_ner_källarmoskéerna olsson version