Karenstid vid anställning av tidigare politiker - Sverigedemokraterna Malmö

Karenstid vid anställning av tidigare politiker

93

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där vi föreslår framtagandet av en policy för karenstid när det gäller anställningar av tidigare politiker.

Idag kan politiska företrädare inrätta tjänster som de själva har möjlighet att tillsätta efter sin tjänstgöring som politisk representant i olika kommunala nämnder.

Det skadar det politiska och demokratiska arbetet om tidigare politiker får tjänster inom en kort tid på de förvaltningar som de i sin roll som politiker aktivt arbetat med. Det får inte vara så att politiker kan ena dagen bestämma att inrätta tjänster inom en förvaltning och en eller två månader efteråt själva få dessa tjänster. Denna situation skapar ett tillfälle där politiker lätt kan agera i eget intresse istället för att agera i allmänhetens intresse.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

Vi har sett att det förekommit att vissa politiker suttit i nämnder som inrättat tjänster som politikerna själva sökt, kort efter att de lämnat sina politiska uppdrag. Det är märkligt att styret hittills inte sett detta som ett problem och inte åtgärdat detta. Det måste gå att utesluta att politiker inrättar tjänster för att de själva vill ha ett jobb. Därför behövs det regler omkring detta. 

Motion politiker karens