Kommunstyrelsen 10 november - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 10 november

MagnusOlsson_press3

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna att kommunstyrelsens upphandlingsplan skulle återremitteras.

Grunden för detta var att det finns många omotiverade hållbarhetskrav i upphandlingsplanen som kan innebära kostnadsökningar för kommunen. Det är viktigt att det står med i upphandlingsplanen vad motiveringen är för hållbarhetskraven och vad kostnadsökningen blir.

Ett exempel är att vid upphandling av filmproduktion ska det krävas att det ska finnas krav på ”god representation i filmer” och att vid upphandling av ordningsvakter och säkerhetskonsulter ska det finnas krav på ”antidiskriminering”.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Om det här handlar om att inkvotera personer in i kommunens filmproduktion för att allting ska vara politisk korrekt eller att dessa krav leder till ökade kostnader så måste förtroendevalda veta om detta för att kunna ta ställning i frågan.