Kommunstyrelsen 15 april: World Pride och undantag från EBO-lagen - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 15 april: World Pride och undantag från EBO-lagen

05

På kommunstyrelsens sammanträde den 15 april röstade Sverigedemokraterna nej till att bevilja Malmö Pride 1 miljon kr för förberedande insatser inför World Pride och Eurogames 2021.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Vi har hittills sett satsningen på World Pride som en felprioritering. Under påskhelgen slutade Malmö Prides projektledare i protest med orden ”det har varit en sådan soppa”. Sverigedemokraterna värnar om malmöbornas skattemedel och kommer inte medverka i att stödja ett projekt som bevisligen präglas av brister och skandaler. Vi vill att dessa skattemedel istället satsas på den kommunala kärnverksamheten. 

Sverigedemokraterna och resten av oppositionen återremitterade styrets förslag om att utöka barackerna vid Tygelsjöskolan. Sverigedemokraterna har sedan många år tillbaka motsatt sig att undervisning ska äga rum i baracker och vill helst att skolor ska byggas ut. Syftet med återremissen är att få till en permanent lösning för skolbyggnader.

Oppositionen röstade även ner styrets förslag om att inrätta ett expertråd för bostadsfrågor. Sverigedemokraterna ville ha en större politisk insyn och medverkan i processen.

Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande när kommunstyrelsen beslutade om att undanta hela Malmö från EBO-lagen, vilket innebär att asylsökande som bosätter sig i Malmö enligt EBO-lagen inte kommer tilldelas dagersättning. Sverigedemokraterna har tidigare uttryckt oro över att undantaget inte kommer förbättra situationen i Malmö, då det idag finns många utlandsfödda i Malmö i socialt utanförskap, som befinner sig i staden utan stöd av EBO-lagen.

De nämndsinitiativ som Sverigedemokraterna och andra partier hade lämnat in angående covid-19 kommer utredas av stadskontoret och återkomma till kommunstyrelsen.