Kommunstyrelsen 17 juni: SD säger nej till miljonstöd till illegala migranter - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 17 juni: SD säger nej till miljonstöd till illegala migranter

05

På kommunstyrelsens sammanträde idag behandlades covid-19-stöd till näringslivet och civilsamhället. Sverigedemokraterna ställde sig bakom större delen av stödet men yrkade avslag på andra delar.

De delar Sverigedemokraterna yrkade avslag på var följande:

  • 2 miljoner kr till Fryshuset Skåne och Skånes Stadsmission i syfte att avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till utsatta personer.
  • Extra verksamhetsbidrag om 400 000 kr för 2020 till Skånes Stadsmission.

På morgondagens kommunfullmäktige kommer Sverigedemokraterna ta ställning till övriga delar av styrets covid-19-pakt.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Under helgen kom det fram att Skånes stadsmission ingår i ett hemligt nätverk för att stödja illegala migranter i Malmö. Tre dagar senare ger kommunen 1,4 miljoner kr till Skånes stadsmission. Det är skandalöst. Sverigedemokraterna har inget förtroende för organisationer som stödjer illegala migranter.