Kommunstyrelsen 18 augusti - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 18 augusti

MagnusOlsson_press3

På dagens kommunstyrelsesammanträde behandlades Sverigedemokraternas motion om att upphöra med ekonomiskt bistånd till illegala migranter. Sverigedemokraternas motion fick stöd av Moderaterna men resterande partier i kommunstyrelsen vill se en fortsättning av kommunalt stöd till illegala migranter genom socialtjänsten.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Det är orimligt att det politiska styret vill stödja migranter att olagligt uppehålla sig i Sverige. Vi har en migrationslagstiftning och sedan har vi Socialdemokraterna i Malmö stad som använder skattemedel för att hjälpa människor att bryta mot denna migrationslagstiftning.